Hạch toán hàng tồn kho

Thảo luận trong 'Hàng tồn kho' bắt đầu bởi huyhungb, 18/6/08.

 1. huyhungb

  huyhungb > Hội viên lon ton Hội viên mới

  Doanh nghiệp cần phải hạch toán như thế nào đối với trường hợp hàng tồn kho để tính thuế thu nhập doanh nghiệp ?

  Theo mình hiểu có phải hàng hóa mua vào nhập kho để sản xuất kinh doanh được hạch toán theo giá vốn. Giá vốn bao gồm giá nhập khẩu + thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt ( nếu có ), thuế GTGT đã nộp lúc nhập khẩu sẽ được khấu trừ khi xác định số thuế nộp tại khâu kinh doanh nội địa -> hạch toán vào TK 133.
  Hàng tồn kho và hàng hoá được bán ra hạch toán theo giá vốn tuỳ thuộc vào từng DN. Giá đó là giá bình quan gia quyền giữa tồn kho đầu kỳ, cộng nhập trong kỳ hoặc giá tính theo nhập sau xuất trước hoặc ngược lại.
  Phản ánh Kết quả kinh doanh giữa các kỳ kế toán được chính xác thì một số khoản mục trong chi phí lưu thông cũng có thể được phân bổ cho hàng hoá tồn kho và hàng hoá bán ra trong kỳ.
  Chi phí hợp lý hợp lệ để xác minh thu nhập chịu thuế bao gồm cả giá vốn của hàng hoá bán ra.Doanh thu bán hàng sau khi trừ giá vốn của hàng hoá thực tế bán ra và chi phí lưu thông phân bổ cho hàng bán ra nếu chênh lệch (+) thì đó là thu nhập chịu thuế TNDN, nếu (-) thì là lỗ :ibbanana:
  Các bác góp thêm ý kiến cho hoàn thiện nhé.:happy3:
   
                
 2. vanganh1

  vanganh1 Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Bạn viết như thế này thì sơ sài quá. Còn dài dài nữa. có lẽ để các Bro nói sẽ tốt hơn
   
 3. trontron

  trontron New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Theo quy định của VAS 02: giá gốc của hàng hóa tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc vác trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho
   
 4. cattien

  cattien Quy ẩn giang hồ. Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Nếu muốn nói đầy đủ thì phải mua nguyên bộ sách kế toán thì mới đủ đc
   
 5. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Bạn tham khảo bài viết sau nhé:
  Tồn kho là toàn bộ nguồn vào quy trình sản xuất như hàng cung ứng, nguyên vật liệu, phụ tùng… mà công ty dùng trong hoạt động kinh doanh, ngoài ra còn bao gồm cả công việc đang được thực hiện - hàng hóa đang trong nhiều giai đoạn sản xuất khác nhau - cũng như thành phẩm đang chờ xuất kho đem bán hoặc vận chuyển đến khách hàng.
  Đối với nhiều công ty, hàng tồn kho được xem là tài sản lưu động quan trọng. Kế toán tồn kho có hai khía cạnh đáng lưu ý. Thứ nhất, phải xác định chi phí hàng tồn được thu mua hay sản xuất. Chi phí này sau đó được đưa vào tài khoản tồn kho cho đến khi sản phẩm được xuất kho đem bán. Khi sản phẩm đã được vận chuyển hoặc phân phối đến tay khách hàng, chi phí này được ghi thành tiêu phí trong báo cáo thu nhập như một phần của giá vốn hàng bán.

  Để hiểu thêm về quy trình kế toán hàng tồn kho, hãy tưởng tượng các chi phí đi vào tài khoản tồn kho và sau đó được chuyển khỏi tài khoản này và tính cho giá vốn hàng bán trong báo cáo thu nhập. Khi sản phẩm được chuyển vào kho và sau đó được lấy ra để phân phối đến tay khách hàng, chi phí tồn kho sẽ được chuyển vào một tài khoản rồi lấy ra sau từ đó. Tuy nhiên, bạn cần phải nhận thấy rằng những dòng tiền này không cần phải song song nhau - nghĩa là, dòng chi phí vào và ra khỏi tài khoản tồn kho không cần phải đặt đúng thứ tự như lưu lượng hàng nhập và xuất kho. Như được trình bày dưới đây, chúng ta có thể quyết định trước hết sử dụng các mặt hàng tồn kho nhận được gần đây nhất vì nó giúp chúng ta ước tính chi phí thực tế hơn.

  Lưu chuyển chi phí tồn kho

  Thoạt nhìn, bạn có thể thấy không cần thiết đưa ra giả định về việc chi phí lưu chuyển như thế nào qua tài khoản tồn kho. Chi phí của mỗi mặt hàng được đặt vào kho có thể được ghi trực tiếp vào tài khoản; và khi sản phẩm được lấy khỏi kho, chi phí này bị loại trừ khỏi tài khoản. Bằng cách đó, chi phí được tích lũy trong tài khoản này có thể hoàn toàn khớp với các mặt hàng còn tồn kho, và chi phí hàng bán có thể bằng tổng chi phí của mỗi mặt hàng được bán đến tay khách hàng. Một hệ thống chi phí tồn kho như vậy được gọi là hệ thống nhận dạng đích danh.

  Việc nhận dạng đích danh mỗi mặt hàng trong kho tương đối dễ nếu mỗi mặt hàng có tính riêng biệt, như tác phẩm nghệ thuật hoặc một đồ gỗ sản xuất theo đơn đặt hàng, hoặc nếu mỗi mặt hàng có mã số nhận dạng riêng, như xe ô tô. Tuy nhiên, sự nhận dạng đích danh không thực tế khi các mặt hàng tồn kho không thể xác định là riêng biệt, ví dụ: lúa mì, vi mạch máy tính, hay móc đồng để sản xuất giá treo của Công ty Amalgamated. Trong những trường hợp này, các kế toán viên thường giả định sự lưu chuyển chi phí thông qua tài khoản tồn kho không nhất thiết liên quan đến việc lưu chuyển thực tế của hàng hóa.

  Vấn đề kế toán đối với những mặt hàng tồn kho giống nhau đồng loạt rất phức tạp do có thể công ty đã thanh toán chúng với nhiều giá khác nhau. Ví dụ, Công ty Amalgamated có 5.000 móc đồng nằm trong kho. Do lạm phát và một số yếu tố khác, công ty phải trả 0,1 USD cho 1.500 chiếc, 0,12 USD cho 2.000 chiếc, và 0,08 USD cho 1.500 chiếc còn lại. Vậy khi công nhân sử dụng 200 chiếc để ráp vào giá treo, chi phí nào sẽ được tính vào giá hàng bán? Nhìn chung, móc nào cũng giống nhau ngoại trừ đơn hàng và chi phí tính cho Amalgamated.

  Có ba phương pháp chung được sử dụng trong việc tính toán chi phí tồn kho là: bình quân gia quyền, nhập trước - xuất trước (FIFO), và nhập sau - xuất trước (LIFO). Một công ty có thể chọn bất kỳ một trong ba phương pháp nêu trên và sử dụng nhất quán cho mỗi phân loại tồn kho, bất kể hàng hóa được nhập và xuất kho như thế nào.

  Sử dụng phương pháp bình quân gia quyền đòi hỏi bạn phải tính đơn giá vốn bình quân của các mặt hàng tồn kho đầu kỳ cộng với những vật liệu đã mua trong kỳ kế toán nhằm xác định giá vốn hàng bán và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ. Đơn giá vốn bình quân thường được cho là đơn giá đại diện cho toàn bộ mặt hàng có sẵn để bán trong kỳ kế toán. Thay vì đợi đến cuối kỳ kế toán để tính đơn giá vốn bình quân, một số công ty dùng giá vốn đơn vị đã được xác định trước của tất cả các hoạt động xảy ra trong suốt thời kỳ kế toán. Đây là hệ thống định giá tiêu chuẩn và là biến thể của phương pháp bình quân gia quyền. Bất kỳ sự khác biệt nào giữa đơn giá vốn bình quân thực tế và đơn giá tiêu chuẩn đã được xác định trước trong suốt một kỳ thường được cộng vào hoặc trừ ra khỏi giá vốn hàng bán cho kỳ đó.

  Phương pháp nhập trước - xuất trước (FIFO), được thực hiện dựa trên cơ sở giả định rằng, số hàng xuất ra khi có giao dịch mua bán là số hàng của lần nhập trước. Như vậy, giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của lần nhập sau.

  Phương pháp nhập sau - xuất trước (LIFO) trái ngược với phương pháp FIFO. Phương pháp này được thực hiện dựa trên cơ sở giả định rằng số hàng xuất ra là số hàng của lần nhập sau. Như vậy, giá vốn hàng tồn kho cuối kỳ được tính theo giá của lần nhập trước.

  Một số nước không cho phép sử dụng phương pháp LIFO. Tuy nhiên, phương pháp này được sử dụng khá phổ biến tại Mỹ. Một lý do quan trọng cho sự phổ biến này vì LIFO là biện pháp hiệu quả hơn để đánh giá giá vốn tồn kho hiện tại. Khi các giá vốn này hợp với doanh thu bán hàng hiện tại, cả nhà đầu tư lẫn nhà quản lý đều hiểu rõ hơn điều gì đang xảy ra trong doanh nghiệp. Một lý do khác nữa cho việc sử dụng phổ biến LIFO là lạm phát thường làm cho hàng tồn được mua hiện tại đắt đỏ hơn. Giá vốn tăng này làm giảm khả năng sinh lợi từ việc bán hàng, kéo theo giảm nợ thuế phải trả.

  Đó là luật

  Đối với hầu hết các phương pháp kế toán, luật thuế của Mỹ không yêu cầu sử dụng cùng một phương pháp trong các báo cáo tài chính do công ty phát hành cho các cổ đông, cũng như trong các báo cáo tài chính về thuế. Tuy nhiên, LIFO là trường hợp ngoại lệ. Một công ty khi sử dụng phương pháp LIFO nhằm tiết kiệm thuế phải đồng thời sử dụng phương pháp LIFO trong các báo cáo của mình phát hành cho các cổ đông. Vì lý do này, việc nộp thuế thấp cũng có điểm bất lợi: sau này cấp quản lý phải báo cáo với các cổ đông về những khoản thu nhập thấp hơn so với trường hợp sử dụng một phương án giả định tồn kho thay thế.

  Để hiểu thêm về sự ảnh hưởng của ba phương pháp - bình quân gia quyền, LIFO, và FIFO - đối với giá vốn hàng bán, hãy xem ví dụ sau. Công ty Amalgamated lưu kho một số móc dùng để sản xuất giá treo cao cấp với số lượng có hạn. Trong năm 2002, do giá đồng tăng, giá phải trả cho các nhà cung ứng những chiếc móc loại này cũng tăng đáng kể. Giá này trong năm 2002 được tính như sau:

  1 tháng 2 50 x 6,00 USD 300 USD

  1 tháng 4 50 x 7,50 USD 375 USD

  1 tháng 5 50 x 8,50 USD 425 USD

  1 tháng 7 50 x 9,00 USD 450 USD

  1 tháng 10 50 x 10,50 USD 525 USD

  Tổng cộng 2.075 USD

  Trước năm 2002, giá cả ổn định. Vào tháng 1 năm 2002, công ty còn 29 móc đồng, mỗi móc có chi phí 5 USD. Cuối năm, con số tồn kho này tăng lên thành 54 cái.

  Nếu tồn kho được định giá định kỳ, giá trị tồn kho xét theo giá gốc và giá móc bán ra phụ thuộc vào giả định lưu chuyển tồn kho (bảng 3-1). Chú ý rằng khi tính toán LIFO, bình quân gia quyền, và FIFO, chúng ta tính giá móc bán ra bằng cách bắt đầu với giá móc có sẵn để sử dụng (2.220 USD cho mỗi trường hợp). Cuối năm, với mỗi phương pháp, chúng ta giảm con số đó bằng giá của 54 đơn vị sản phẩm có sẵn. Ví dụ, khi tính theo LIFO, giá của 54 móc còn lại được xem là giá của những móc được mua đầu tiên (với giá thấp nhất).

  Đối với nhà quản lý, điều quan trọng cần nhớ là giả định lưu chuyển giá tồn kho tác động đến giá hàng bán, thu nhập thuần được báo cáo, và giá trị tồn kho sẽ được thể hiện trong tài sản lưu động trong bảng cân đối kế toán. Hơn nữa, nếu giá hàng tồn kho tăng và phương pháp LIFO được sử dụng, thì việc nhập vào giá tồn kho cũ bằng cách giảm số lượng tồn kho đang có (gọi là phương pháp thanh lý bằng LIFO) sẽ làm vỡ thu nhập thuần. Đây là điều có thể không chấp nhận được trong các kỳ kế toán tương lai.

  Chúng ta có thể kết luận rằng kế toán hàng tồn kho khá đơn giản, bao gồm hai bước: thứ nhất, bạn phải tính được giá của các mặt hàng thêm vào tồn kho; thứ hai, bạn phải quyết định sẽ dùng phương pháp nào để tính giá các mặt hàng này khi chúng được bán hoặc giao đến tay khách hàng.

  Nguồn: Tài chính dành cho người quản lý - First News và NXB Tổng hợp TPHCM
   
 6. betrangxxx

  betrangxxx {*_*Ms2LúA*_*} Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Trước hết mình ghi nhận ý kiến của bạn, nhưng thông tin cập nhập của bạn hơi cũ thì phải. Thực tế có 4 pp tính giá hàng tồn kho, ngoài 3 pp: LIFO, FIFO, BQ gia quyền còn Phương pháp giá thực tế đích danh.

  Theo phương pháp này sản phẩm, vật tư, hàng hoá xuất kho thuộc lô hàng nhập nào thì lấy đơn giá nhập kho của lô hàng đó để tính. Đây là phương án tốt nhất, nó tuân thủ nguyên tắc phù hợp của kế toán; chi phí thực tế phù hợp với doanh thu thực tế. Giá trị của hàng xuất kho đem bán phù hợp với doanh thu mà nó tạo ra. Hơn nữa, giá trị hàng tồn kho được phản ánh đúng theo giá trị thực tế của nó.

  Hiện cty mình đang áp dụng pp này !:thumbup:
   
 7. Daniel

  Daniel Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Viết như trên cũng là cơ bản rồi. Bổ sung là chi phí phân bổ: ngoài chi phí lưu thông (chi phí cho việc bán hàng) còn có chi phí quản lý doanh nghiệp.
   
 8. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Trước tiên cảm ơn ý kiến của bạn nhé, không phải mình không đưa ra phương pháp đích danh trong tình huống trên vì phương pháp đích danh không cần đòi hỏi phải tính toán, đối với các DN SXKD có quy mô nhỏ lẻ thì dùng phương pháp này để cập nhập chính xác giá tồn kho của HH,TP nhưng đối với các DN SXKD có quy mô lớn đòi hỏi giá hàng tồn kho phải thống nhất và ổn định trong một khoảng thời gian nhất định và đảm bảo tính thống nhất trong công tác quản lý theo dõi nên phương pháp đích danh không thể sử dụng được mà sử dụng 3 phương pháp trên mình đã đề cập.

  Thân chào!
   
 9. ngockhuepham

  ngockhuepham New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Những Phương Pháp Này Mình Chưa đc Học đến Nhờ Topic Này Mà Mình Mới Biết.
   
 10. Sói con

  Sói con Đẹp trai nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Cty càng lớn thì bộ máy kế toán càng ngon lành.
  Do đó luôn luôn là có thể áp dụng PP thực tế đích danh.
  Thống nhất và ổn định không có nghĩa là giá xuất kho phải bằng nhau cả.

  Thiếu sót thì nói thiếu sót đi. Chống chế làm giề ..Cắn đứt cổ bi giờ ...hi hi ..:ibbanana:
   
 11. Bằng Lăng

  Bằng Lăng (¯°•(¯°•.BL.•° ¯).•¯) Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  Theo VAS thì có 4 phương pháp tính giá hàng tồn kho như các bạn nói ở trên.Phương pháp giá đích danh thường sử dụng cho các loại hàng hóa như vàng bạc,sản phẩm điêu khắc...Việc theo dõi những hàng hóa này vì thế tốn giấy mực hơn nhiều so với những phương pháp khác.
   
 12. ducvnpt

  ducvnpt New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán hàng tồn kho

  cho hoi ti?????????????????????????
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.