hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng vào dự phòng phải trả?

yunbi90

New Member
Hội viên mới
có được hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng do tái cơ cấu vào dự phòng phải trả?

các anh chị giúp em v
 
Ðề: hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng vào dự phòng phải trả?

Mình không hiểu câu hỏi lắm. Nếu bạn vi phạm hợp đồng giờ bị phạt thì định khoản N 811 / C 111,112...
 
Ðề: hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng vào dự phòng phải trả?

Mình nghĩ là không được hạch toán vaò dự fòng faỉ trả nếu như trường hợp này xảy ra rồi.vì đây là 1khỏan chi phí phát sinh nên bạn fải đưa vào chi phí
 
Ðề: hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng vào dự phòng phải trả?

có được hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng do tái cơ cấu vào dự phòng phải trả?

các anh chị giúp em v
Theo mình thì không được hạch toán khoản này vào dự phòng phải trả chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp vì để được tính dự phòng vào chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp cần phải thỏa mãn cả 2 ĐK là: Cần phải có cho hoạt động tái cơ cấu và Không liên quan đến các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.
Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng là hoạt động SXKD thường xuyên của DN nên chi phí của nó được tính vào chi phí SXKD trong kỳ phát sinh.
 
Ðề: hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng vào dự phòng phải trả?

cho em hỏi vấn đề này nhé các bác!
em lập hóa đơn GTGT có nội dung như sau
Thu tiền bán xi măng
tiền hàng là 15.636.360đ
tiền thuế là: 1.563.636đ
trong dònh tổng tiền hàng em làm tròn lên là 17.200.000đ có đưộc ko các bác?
một chị kế toán ở công ty em thường làm tròn tiền thuế lên là: 1.563.640đ như vậy có dc không hả các bác?
giúp em nhé!!!!!!!!!!!
 
Ðề: hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng vào dự phòng phải trả?

mình chỉ bạn cách tính vậy để bạn khỏi lấn cấn dzu làm tròn số nhé
Tổng tiền thanh toán là 17.200.000 --> giá chưa Thuế = 17.200.000 / 1.1 = 15.636.364
Bạn viết hóa đơn : Tiền hàng : 15.636.364
Thuế VAT : 1.563.636
Thành tiền: 17.200.000
 
Ðề: hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng vào dự phòng phải trả?

có được hạch toán chi phí bồi thường do phá với hợp đồng do tái cơ cấu vào dự phòng phải trả?

các anh chị giúp em v

Điều kiện ghi nhận dự phòng phải trả là:
a. DN có nghĩa vụ nợ hiện tại (Nghĩa vụ pháp lý hoặc nghĩa vụ liên đới) do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra;
b. Có thể xảy ra sự giảm sút về những lợi ích kinh tế dẫn đến việc yêu cầu phải thanh toán nghĩa vụ nợ; và
c. Giá trị của nghĩa vụ nợ đó được một ước tính đáng tin cậy.

Nếu việc tái cơ cấu này sẽ phát sinh trong năm tiếp theo so vơi năm hiện hành, bạn chắc chắn là sẽ xảy ra và đây là hoạt động không thường xuyên của DN thì bạn phải trích lập dự phòng do tái cơ cấu. Đôi lời góp ý.
:gian2:

---------- Post added at 10:18 AM ---------- Previous post was at 10:07 AM ----------

Theo mình thì không được hạch toán khoản này vào dự phòng phải trả chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp vì để được tính dự phòng vào chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp cần phải thỏa mãn cả 2 ĐK là: Cần phải có cho hoạt động tái cơ cấu và Không liên quan đến các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp.
Nghĩa vụ thực hiện hợp đồng là hoạt động SXKD thường xuyên của DN nên chi phí của nó được tính vào chi phí SXKD trong kỳ phát sinh.

Theo mình, nghĩa vụ thực hiện hợp đồng có nhiều dạng, nhưng đối với vấn đề tái cơ cấu thì những chủ thể bị ảnh hưởng do vi phạm hợp đồng thường là : nhân viên (hợp đồng lao động), Chủ địa điểm thuê hoạt động ( Hợp đồng thuê đất để hoạt động sản xuất kinh doanh),...Nếu xét về tính chất thì nếu không có 1 hoạt động bất thường nào xen ngang thì nghĩa vụ thực hiện các hợp đồng trên sẽ diễn ra theo đúng thời gian, và kết thúc đúng thời hạn đã ký kết.

{}Khi tiến hành tái cơ cấu DN thì nghĩa vụ liên đới chỉ phát sinh khi:
a. Có kế hoạch chính thức cụ thể để xác định rõ việc tái cơ cấu DN, trong đó phải có ít nhất 5 nội dung sau:
- Toàn bộ hoặc một phần của việc KD có liên quan;
- Các vị trí quan trọng bị ảnh hưởng;
- Vị trí, nhiệm vụ và số lượng nhân viên ước tính sẽ được nhận bồi thường khi họ buộc phải thôi việc;
- Các khoản chi phí sẽ phải chi trả; và
- Khi kế hoạch được thực hiện.
b. Đưa ra được một dự tính chắc chắn về những chủ thể bị ảnh hưởng và tiến hành quá trình tái cơ cấu bằng việc bắt đầu thực hiện KH đó hoặc thông báo những vấn đề quan trọng đến những chủ thể bị ảnh hưởng của việc tái cơ cấu.}
:cool1:
Cho nên việc tái cơ cấu phải trích lập dự phòng là cần thiết.:dongbang:
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top