góp vốn liên doanh

voi_coi_89

New Member
Hội viên mới
các bác giúp em nghiệp vụ này với

xuất hàng hoá có trị giá xuất kho là 800 tr đem góp vốn liên doanh.lô hàng này đc cá bên tham gia LD đánh giá là 850 tr.biết rằng phần vốn góp của DN chiếm 40% tổng vốn góp của các bên tham gia liên doanh
 
Ðề: góp vốn liên doanh

các bác giúp em nghiệp vụ này với

xuất hàng hoá có trị giá xuất kho là 800 tr đem góp vốn liên doanh.lô hàng này đc cá bên tham gia LD đánh giá là 850 tr.biết rằng phần vốn góp của DN chiếm 40% tổng vốn góp của các bên tham gia liên doanh

N222: 850
C156: 800
C711: 50 x 40% = 20
C338.7: 50 x 60% = 30
 
Sửa lần cuối:
Ðề: góp vốn liên doanh

theo mình thì
Nợ TK222(128) 850
Có TK711 30
Có TK3387 20
Có TK156 800

Chuẩn không cần chỉnh.
Có TK 711: 60%*50 (tương ứng với lợi ích của bên khác trong liên doanh)
Có TK 3387: 40%850 (tương ứng với lợi ích của DN trong liên doanh)Bạn tham khảo:
4. Trường hợp góp vốn liên doanh bằng vật tư, hàng hoá:

- Nếu giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá cao hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được xử lý như sau:

+ Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá xác định là vốn góp cao hơn giá trị ghi sổ kế toán thì được hạch toán ngay vào thu nhập khác trong kỳ tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh.

+ Phần chênh lệch giữa giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá xác định là vốn góp cao hơn giá trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện. Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán số vật tư, hàng hoá cho bên thứ ba độc lập, khoản doanh thu chưa thực hiện này được kết chuyển vào thu nhập khác.

Nếu giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được ghi nhận ngay vào chi phí khác trong kỳ.

5. Trường hợp góp vốn liên doanh bằng tài sản cố định:

- Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ cao hơn giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được xử lý như sau:

+ Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh thì được hạch toán ngay vào thu nhập khác.

+ Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh sẽ được hoãn lại và ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện. Hàng năm, khoản doanh thu chưa thực hiện này (Lãi do đánh giá lại TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh) được phân bố dần vào thu nhập khác căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định mà cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát sử dụng.

- Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ thấp hơn giá trị còn lại ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được ghi nhận ngay vào chi phí khác trong kỳ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top