giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

unochio

New Member
Hội viên mới
Hey chào cả nhà,em đang làm bài tập cô ra mà lại có chỗ bị mắc rùi mong cả nhà giúp đỡ:-(em chỉ ghi nghiệp vụ cần thôi nha,ghi cả đề dài lắm):leu:
Đầu kỳ Dư có TK 335 là 4.000(trích trước nghỉ phép của CNSXSP)
4. Bảng tiền lương cho nhân viên :
a.
-Lương phải trả Công nhân SX trực tiếp sản phẩm 18.000. Lương cơ bản CNSXSP là 10.000
-Lương nghỉ phép thực tế phải trả là 6.000
-Lương phải trả NV quản lý phân xưởng 3.600. Lương cơ bản NV quản lý phân xưởng là 4.000
-Lương phải trả NV Bộ phận BH 18.000, Bộ phận QLDN là 10.000 . Lương cơ bản NV QLDN là 10.000, NV BH là 5.000
b. Trích trước lương nghỉ phép cho CNSXSP là 500
c. Trích các khoản BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN theo quy định
d. Xử lý khoản trích lương nghỉ phép theo quy định.

Nội dung mấy nghiệp vụ đó cả nhà :ngaytho:giúp giùm em với,thanks cả nhà.
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

Hey chào cả nhà,em đang làm bài tập cô ra mà lại có chỗ bị mắc rùi mong cả nhà giúp đỡ:-(em chỉ ghi nghiệp vụ cần thôi nha,ghi cả đề dài lắm):leu:
Đầu kỳ Dư có TK 335 là 4.000(trích trước nghỉ phép của CNSXSP)
4. Bảng tiền lương cho nhân viên :
a.
-Lương phải trả Công nhân SX trực tiếp sản phẩm 18.000. Lương cơ bản CNSXSP là 10.000
-Lương nghỉ phép thực tế phải trả là 6.000
-Lương phải trả NV quản lý phân xưởng 3.600. Lương cơ bản NV quản lý phân xưởng là 4.000
-Lương phải trả NV Bộ phận BH 18.000, Bộ phận QLDN là 10.000 . Lương cơ bản NV QLDN là 10.000, NV BH là 5.000
b. Trích trước lương nghỉ phép cho CNSXSP là 500
c. Trích các khoản BHXH,BHYT,KPCĐ,BHTN theo quy định
d. Xử lý khoản trích lương nghỉ phép theo quy định.

Nội dung mấy nghiệp vụ đó cả nhà :ngaytho:giúp giùm em với,thanks cả nhà.
Chắc bạn thấy khó hiểu ở nghiệp vụ trích lương nghỉ phép và sự khác nhau giữa lương phải trả và lương cơ bản đúng không.
Bạn tính vào chi phí theo lương phải trả cho các bộ phận, còn số lương cơ bản là để tính BHXH, BHYT, BHTN riêng KPCĐ tính trên lương phải trả thực tế. Chỉ cần nhân với tỷ lệ theo quy định, định khoản nghiệp vụ này không có gì khác cả.

Còn phần lương nghỉ phép. Do DN bạn có trích trước lương nghỉ phép nên khi phát sinh lương nghỉ phép thực tế phải hoàn nhập cho số trích trước.
Nợ TK 335/ Có TK 334: 6.000
TRích trước lương nghỉ phép cho tháng này
Nợ TK 622/ Có TK 335: 500
Cuối năm mới cần điều chỉnh lương nghỉ phép thực tế và số trích trước của cả năm(tháng này không cần)
Chúc bạn học tốt.
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

do trong đề không có các khoản trích theo lương, các khoản lương cơ ản bạn đừng để í làm gì
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

Cho em hỏi tý khi trích các khoản theo lương trừ vào lương công nhân sản xuất Nợ 334/Có 338 đó có cộng lương cơ bản và lương nghỉ phép rùi nhân 8.5% không hay chỉ tính trên lương cơ bản?
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

Trích BHXH BHYT căn cứ trên lương hợp đồng ký với ng lao động bạn nhé! không gồm cả lương nghỉ phép! Tiền phép trả riêng!
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

Chắc bạn thấy khó hiểu ở nghiệp vụ trích lương nghỉ phép và sự khác nhau giữa lương phải trả và lương cơ bản đúng không.
Bạn tính vào chi phí theo lương phải trả cho các bộ phận, còn số lương cơ bản là để tính BHXH, BHYT, BHTN riêng KPCĐ tính trên lương phải trả thực tế. Chỉ cần nhân với tỷ lệ theo quy định, định khoản nghiệp vụ này không có gì khác cả.

Còn phần lương nghỉ phép. Do DN bạn có trích trước lương nghỉ phép nên khi phát sinh lương nghỉ phép thực tế phải hoàn nhập cho số trích trước.
Nợ TK 335/ Có TK 334: 6.000
TRích trước lương nghỉ phép cho tháng này
Nợ TK 622/ Có TK 335: 500
Cuối năm mới cần điều chỉnh lương nghỉ phép thực tế và số trích trước của cả năm(tháng này không cần)
Chúc bạn học tốt.
Tơ thấy khi phát sinh lương nghỉ phép thực tế thì nên điều chỉnh lun
n 622 2.000
n335 4.000
C334 6.000
Sao tháng này ko cần, nếu để tháng sau thì hạch toán thế nào
Ghi n 622 /335 :2 000 sao? Như thế này sao được
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

k cần cộng đâu bạn ơi bao giờ có nv nghỉ phép thì t chuyển
nợ 335
có 334
rùi tính trích như bt.
hàng tháng t sẽ trích lương nghỉ phép như sau
nợ tk 622
có tk 335
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

-Lương phải trả Công nhân SX trực tiếp sản phẩm 18.000. Lương cơ bản CNSXSP là 10.000
=> Khi có bảng lương:
a. Nơ TK154/Có TK334: 18.000(theo QĐ 48 nhé) / Nợ TK 622(theo QĐ 15)/ Có TK 334: 18.000
b. Nợ TK 334/ Có TK 338(3,4): 10.000 x (4.5%+3%+1%)(BHXH, BHYT,BHTNghiệp) tổng là 8.5%
c. Nợ TK 334/ Có TK338.2: 18.000 x 1% (trừ vào lương CN KPCĐ - tính theo lương thực nhận)

- Trích trước lương nghỉ phép của CNSX:
Nợ TK 622(154)/ Có TK 335: 500

- Lương nghỉ phép thực tế phải trả là 6.000
Dư TK 335 có 4.000 và đã trích thêm 500 thì còn thiều 1.500(6.000-4.500) nên ta pải trích thêm tiền nghỉ phép:
Nợ 154: 1.500
Nợ TK 335:4.500
Có TK 334: 6.000

-Lương phải trả NV quản lý phân xưởng 3.600. Lương cơ bản NV quản lý phân xưởng là 4.000
Nợ TK 154(QĐ 48) hoặc Nợ TK 627(QĐ 15)/ Có TK 334 :3.600
Nợ TK 334/ Có TK 338.(3,4): 4.000 x (4.5%+3%+1%)(BHXH, BHYT,BHTNghiệp)
Nợ TK 334/ Có TK 338.2: 3.600 x 1%(KPCĐ)

-Lương phải trả NV Bộ phận BH 18.000, Bộ phận QLDN là 10.000 . Lương cơ bản NV QLDN là 10.000, NV BH là 5.000
Nợ TK 642/Có TK 334: 18.000+10.000 (theo QĐ 48)
Hoặc:
Nợ TK 641: 18.000
Nợ TK 642:10.000
Có TK 334: 28.000(theo QĐ 15)
Trích BHYT, BHXH:
Nợ TK 334:
Có TK 338.(3,4): (10.000+5.000) x (4.5%+3%+1%)(BHXH, BHYT,BHTNghiệp)
Có TK 338.2: (28.000) x 1%
 
Sửa lần cuối:
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

-Lương phải trả Công nhân SX trực tiếp sản phẩm 18.000. Lương cơ bản CNSXSP là 10.000
=> Khi có bảng lương:
a. Nơ TK154/Có TK334: 18.000(theo QĐ 48 nhé) / Nợ TK 622(theo QĐ 15)/ Có TK 334: 18.000
b. Nợ TK 334/ Có TK 338(3,4): 10.000 x (4.5%+3%+1%)(BHXH, BHYT,BHTNghiệp) tổng là 8.5%
c. Nợ TK 334/ Có TK338.2: 18.000 x 1% (trừ vào lương CN KPCĐ - tính theo lương thực nhận)

- Trích trước lương nghỉ phép của CNSX:
Nợ TK 622(154)/ Có TK 335: 500

- Lương nghỉ phép thực tế phải trả là 6.000
Dư TK 335 có 4.000 và đã trích thêm 500 thì còn thiều 1.500(6.000-4.500) nên ta pải trích thêm tiền nghỉ phép:
Nợ 154: 1.500
Nợ TK 335:4.500
Có TK 334: 6.000
Các bạn cứ tìm hiểu xem mục đích trích trước lương nghỉ phép là để làm gì thì sẽ hiểu tại sao lại trích trước mà không đợi đến cuối tháng tính được lương nghỉ phép cụ thể rồi hạch toán luôn.

TRong tháng này lương nghỉ phép phát sinh là 6000, trích trước 4000 rồi, sao họ không trích thêm 2000 nữa mà lại trích có 500. Nếu bạn cứ cố làm cho số dư các tháng của TK 335 BẰNG 0, thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc trích trước lương nghỉ phép.
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

Các bạn cứ tìm hiểu xem mục đích trích trước lương nghỉ phép là để làm gì thì sẽ hiểu tại sao lại trích trước mà không đợi đến cuối tháng tính được lương nghỉ phép cụ thể rồi hạch toán luôn.

TRong tháng này lương nghỉ phép phát sinh là 6000, trích trước 4000 rồi, sao họ không trích thêm 2000 nữa mà lại trích có 500. Nếu bạn cứ cố làm cho số dư các tháng của TK 335 BẰNG 0, thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc trích trước lương nghỉ phép.

ý nghĩ của việc trích lương nghỉ phép là j bạn?
bạn định khoản các NV trên đi.
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

TRong tháng này lương nghỉ phép phát sinh là 6000, trích trước 4000 rồi, sao họ không trích thêm 2000 nữa mà lại trích có 500. Nếu bạn cứ cố làm cho số dư các tháng của TK 335 BẰNG 0, thì sẽ mất đi ý nghĩa của việc trích trước lương nghỉ phép.

Cảm ơn bạn, đúng là mình sơ suất vì mình k làm đúng theo theo đề bài tập mà mình làm theo trình tự HT của TK 335, bạn nói đúng rồi:X
 
Ðề: giúp em định khoản về mấy khoản trích theo luơng?

ý nghĩ của việc trích lương nghỉ phép là j bạn?
bạn định khoản các NV trên đi.

Chắc bạn đọc chưa ký thôi chứ tôi có định khoản rồi mà
Còn về ý nghĩa thì bạn tham khảo nhé
Tài khoản này dùng để hạch toán những khoản chi phí thực tế chưa phát sinh, nhưng được tính trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh kỳ này cho các đối tượng chịu chi phí để đảm bảo khi các khoản chi trả phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất, kinh doanh. Việc hạch toán các khoản chi phí phải trả vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải thực hiện theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong kỳ.
Về nguyên tắc, cuối kỳ kế toán năm các khoản chi phí phải trả phải quyết toán với số chi phí thực tế phát sinh. Số chênh lệch giữa số trích trước và chi phí thực tế phải xử lý theo chế độ tài chính hiện hành.
Hai đoạn này trích trong QĐ15 đó bạn.
Tiền lương nghỉ phép của CNSX có thể tính được dựa vào chế độ lao động hiện hành nhưng không phải DN nào cũng chủ động được việc cho CN nghỉ đều cả năm nên họ mới trích trước tiền lương nghỉ phép vào chi phí dựa vào kế hoạch SX của họ. TH này là 1 VD, trong tháng CN nghỉ phép nhiều (6000) và sản phẩm SX lại ít nên họ mới trích trước vào chi phí chỉ có (500)

- Cuối niên độ kế toán, tính toán tổng số tiền lương nghỉ phép đã trích trước trong năm của CNSX và tổng tiền lương nghỉ phép phải trả thực tế phát sinh
+ Nếu số trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX tính vào CPSX nhỏ hơn số tiền lương nghỉ phép phải trả thực tế phát sinh thì điều chỉnh tăng chi phí
Nợ TK 622
Có TK 335
+ Nếu số trích trước tiền lương nghỉ phép của CNSX tính vào CPSX lớn hơn số tiền lương nghỉ phép phải trả thực tế phát sinh thì điều chỉnh giảm chi phí
Nợ TK 335
Có TK 622
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top