đề Cương Môn Học Kế Toán Chi Phí

Thảo luận trong 'Góc học tập của sinh viên' bắt đầu bởi huuloc, 26/6/07.

 1. huuloc

  huuloc New Member Hội viên mới

  Số đơn vị học trình: 4
  Trình độ: Mộn học này giảng dạy cho sinh viên năm thứ 3
  Phân bổ thời gian:
  _ Lý thuyết: 40 tiết
  _ Thực hành: 20 tiết
  Điều kiện tiên quyết: Sinh viên phải học xong học phần kế toán tài chính trước khi học môn
  học này
  Mô tả tóm tắt nội dung học phần
  Học phần này cho thấy vai trò của nhà quản lý và của kế toán viên trong quản lý chi phí ở một tổ chức, và kế toán chi phí làm thế nào để giúp nhà quản lý trong việc hoạch định và kiểm soát chi phí. Thông tin do kế toán chi phí cung cấp phục vụ cho việc ra quyết định của nhà nhà quản trị là chủ yếu, ngoài ra nó còn cung cấp thông tin phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.
  Nội dung của học phần này bao gồm những kiến thức cơ bản về bản chất, chức năng, nội dung và phương pháp của kế toán chi phí, về phân loại chi phí, qui trình kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo 3 mô hình: kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính và mô hình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức.
  Nhiệm vụ của sinh viên
  Tham dự đầy đủ các buổi học. Nghiên cứu giáo trình ( liên quan đến nội dung của buổi học) trước khi đến lớp. Trong giờ học tích cực tham gia thảo luận về những vấn đề liên quan đến môn học với giáo viên và các bạn trong lớp. Tham gia làm việc theo nhóm và thuyết trình về các đề tài do giáo viên hướng dẫn. Hoàn thành tất cả các bài tập theo qui định của giáo viên.
  Tài liệu học tập:
  - Giáo trình kế toán chi phí do tập thể giáo viên bộ môn kế toán quản trị
  biên soạn.
  - Sách tham khảo: + Cost Accounting - Nathan S. Slavin
  + Cost Management - Edward J. Blocher, Kung H.
  Chen, Thomas W. Lin
  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: Thi viết một lần vào cuối học kỳ, đồng thời có kết hợp đánh giá kết quả học tập trong quá trình học (thuyết trình, bài tập nhóm, bài tập kiểm tra).
  Thang điểm: Thang điểm 10 đ, trong đó:
  - Thi hết môn: 70%.
  - Đánh giá trong quá trình học : 30 %.
  Mục Tiêu của học phần
  Nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về chi phí, qui trình thu thập, xử ly, tính giá thành sản phẩm và lập báo cáo chi phí ỏ một doanh nghiệp. Qua đó, giúp sinh viên có khả năng tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại một doanh nghiệp cụ thể.
  Sau khi học xong môn học này sinh viên nhận thức được mối liên hệ giữa kế toán chi phí với các môn kế toán khác và có cơ sở để tiếp tục nghiên cứu học phần kế toán quản trị .
  Nội dung chi tiết của học phần
  Chương
  Tên chương
  Số tiết
  1
  Những vấn đề chung về kế toán chi phí
  3
  2
  Phân loại chi phí và giá thành sản phẩm
  5
  3
  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế
  30
  4
  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính
  2
  5
  Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức.
  10
  Tổng cộng
  60  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ
  I. Mục đích và chức năng của kế toán chi phí
  1. Mục đích
  2. Chức năng
  II. So sánh kế toán chi phí, kế toán tài chính và kế toán quản trị
  1. Sự khác nhau
  2. Sự giống nhau
  III. Quá trình vận động của chi phí
  1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp sản xuất
  2. Quá trình vận động của chi phí trong doanh nghiệp sản xuất

  CHƯƠNG II: PHÂN LOẠI CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  I. Phân loại chi phí
  1. Khái niệm
  2. Phân loại chi phí
  II. Phân loại giá thành sản phẩm
  1. Khái niệm
  2. Phân loại giá thành

  CHƯƠNG III: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP THEO CP THỰC TẾ
  I. Những vấn đề chung
  1. Mục tiêu
  2. Đặc điểm
  3. Đối tượng tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành
  4. Quy trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  II. Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm công nghiệp
  1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  a. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  b. Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
  c. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
  d. Kế toán chi phí thiệt hại trong sản xuất
  e. Kế toán chi phí của bộ phận phục vụ
  2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  a. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất
  b. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
  c. Kế toán tính giá thành sản phẩm
  III. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành SP xây lắp
  1. Đặc điểm
  2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  IV. Kế toán CPSX và tính giá thành SP nông nghiệp
  1. Đặc điểm
  2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  V. Kế toán CPSX và tính giá thành SP dịch vụ
  1. Đặc điểm
  2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

  CHƯƠNG IV. KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP THEO CHI PHÍ THỰC TẾ KẾT HỢP CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
  I. Những vấn đề chung
  1. Mục tiêu
  2. Đặc điểm
  II. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo đơn đặt hàng
  1. Kế toán tập hợp CPSX
  2. Kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành SP
  3. Xử lý chênh lệch trên tài khoản chi phí sản xuất chung
  III. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo quá trình SX
  1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  2. Kế toán tổng hợp CPSX và tính giá thành sản phẩm
  a. Kế toán tổng hợp CPSX
  b. Xác định sản lượng hoàn thành tương đương
  c. Xác định giá thành đơn vị
  d. Báo cáo sản xuất

  CHƯƠNG V: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ ĐỊNH MỨC
  I. Những vấn đề chung
  1. Mục tiêu
  2. Đặc điểm
  3. Xây dựng CPSX định mức và giá thành định mức
  a. Xác định năng lực sản xuất định mức
  b. Xác định chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp định mức
  c. Xác định chi phí nhân công trực tiếp định mức
  d. Xác định chi phí sản xuất chung định mức
  e.Xác định gíá thành định mức của đơn vị SP
  II. Kế toán CPSX và tính giá thành SP
  1. Kế toán nguyên vật liệu và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  a.Kế toán nguyên vật liệu
  b.Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  3. Kế toán chi phí sản xuất chung
  4. Kế toán thành phẩm theo chi phí định mức
  5. Kế toán xử lý chênh lệch giữa chi phí thực tế và chi phí định mức
  6. Tính giá thành thực tế của SP
  Khoa KTKT - ĐHKT
   
                
 2. pnquynh

  pnquynh New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Chi Phí

  Các nội dung trong bài viết trên thật sự rất cần cho nhiều người, trong đó có mình, có một việc là mình không thể có được tài liệu này. Ai có thể hướng dẫn để mình có được tài liệu này với.
   
 3. nhalai

  nhalai New Member Hội viên mới

  Ðề: đề Cương Môn Học Kế Toán Chi Phí

  nghe hay quá hén, mừ of ĐH KT hén
  cái nj học là học chứng chỉ hử, hay là trong học phần of Đh thía nhỉ
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.