DANH SÁCH 1 SỐ VĂN BẢN ĐANG CÓ THÁNG 6/2008 (tt)

Thảo luận trong 'Cập nhật văn bản pháp luật' bắt đầu bởi tiger2774, 18/6/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới  TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG


  - Ngày 12/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3878/VPCP-KTTH quy định về việc ứng vốn trước dự toán ngân sách Nhà nước.

  XUẤT NHẬP KHẨU


  - Ngày 12/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3884/VPCP-KNTN về việc nhập khẩu bình gas đã qua sử dụng ở nước ngoài vào Việt Nam.
  XÂY DỰNG
  - Ngày 12/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1116/BXD-GĐ về việc báo cáo về tình hình chất lượng công trình xây dựng tại địa phương 6 tháng đầu năm 2008.
  - Ngày 06/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt Nam "Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khoẻ".

  THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ


  - Ngày 12/06/2008, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư liên tịch 48/2008/TTLT-BTC-BNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư liên tịch số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày 11/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010.
  - Ngày 09/06/2008, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 47/2008/TTLT-BTC-BTNMT về việc hướng dẫn sử dụng kinh phí cho hoạt động kiểm kê diện tích đất đang quản lý, sử dụng của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

  CƠ CẤU TỔ CHỨC


  - Ngày 12/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 749/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nội vụ.
  - Ngày 11/06/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3360/QĐ-BCT về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quan trắc và Ứng dụng phát triển công nghệ môi trường.
  - Ngày 11/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 747/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường Đại học Tôn Đức Thắng và chuyển về trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
  - Ngày 10/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 79/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.
  - Ngày 05/06/2008, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTNMT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành tài nguyên và môi trường.
  - Ngày 02/06/2008, Bộ Nội vụ ban hành Công văn 1619/BNV-TCBC về việc chức năng quản lý Nhà nước về nghĩa trang ở địa phương.

  ĐẤT ĐAI - NHÀ Ở


  - Ngày 10/06/2008, Chính phủ ban hành Nghị quyết 14/2008/NQ-CP về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Hà Tĩnh.

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


  - Ngày 10/06/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định 731/2008/QĐ-BKH về việc ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.
  - Ngày 29/05/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1066/BXD-KTXD về việc công bố Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

  LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP


  - Ngày 10/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 77/2008/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề dự trữ quốc gia.
  - Ngày 03/06/2008, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2008/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện xét nâng ngạch không qua thi đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu.

  XUẤT NHẬP CẢNH


  - Ngày 10/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 76/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ăng-gô-la về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

  Y TẾ


  - Ngày 09/06/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 21/2008/QĐ-BYT về việc ban hành Danh mục vật tư y tế tiêu hao, vật tư y tế thay thế trong khám, chữa bệnh.

  DOANH NGHIỆP


  - Ngày 09/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 893/TTg-ĐMDN về việc phê duyệt Đề án thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Phà Rừng.

  ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH


  - Ngày 09/06/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 72/2008/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Phủ Lý thuộc tỉnh Hà Nam.
  - Ngày 09/06/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
  - Ngày 09/06/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 74/2008/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Sa Thầy, huyện Đắk Tô và thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
  - Ngày 03/06/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan.
  - Ngày 29/05/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết 14/2008/NQ-QH12 về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Hà Tây và tỉnh Phú Thọ, giữa tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai.

  ĐẦU TƯ


  - Ngày 06/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 46/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012.

  TRẬT TỰ AN TOÀN


  - Ngày 06/06/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2002/BLĐTBXH-ATLĐ về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn các chai gas.
  - Ngày 05/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3734/VPCP-KTN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai năm 2008.

  GIÁO DỤC - DẠY NGHỀ


  - Ngày 06/06/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 29/2008/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định chu kỳ và quy trình kiểm định chất lượng chương trình giáo dục của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
  - Ngày 03/06/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết 16/2008/NQ-QH12 về việc giải quyết vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương hết hiệu lực thi hành.
  - Ngày 03/06/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 28/2008/QĐ-BGDĐT việc sửa đổi, bổ sung điểm 2, 4 và 5 Mục I của Tiêu chuẩn bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu môn học giáo dục quốc phòng cho các trường Trung học phổ thông, Trung học chuyên nghiệp, Đại học và Cao đẳng ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và đã được bổ sung tại Quyết định số 09/2007/QĐ-BGDĐT ngày 10/4/2007.
  - Ngày 30/05/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Chỉ thị 07/2008/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012.
  - Ngày 05/05/2008, Chính phủ ban hành Báo cáo 64/BC-CP về kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về “Tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện”.
  - Ngày 16/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 39/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Điện tàu thuỷ”.
  - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 10/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề “Đo lường điện".

  CHÍNH SÁCH


  - Ngày 06/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 19/2008/CT-TTg về việc tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác với người Việt Nam ở nước ngoài.
  - Ngày 05/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1272/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh: Bắc Kạn, Hòa Bình và Nghệ An.
  - Ngày 05/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 719/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
  - Ngày 30/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 663/QĐ-TTg về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ các tỉnh cứu đói.
  - Ngày 28/05/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1221/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho các tỉnh Quảng Nam, Hà Tĩnh và Cao Bằng.
  - Ngày 20/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 589/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

  NÔNG NGHIỆP


  - Ngày 05/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 132/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị trực tuyến với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về tình hình sản xuất và tiêu thụ cá Tra, Ba Sa.

  VĂN HÓA - THÔNG TIN


  - Ngày 05/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3742/VPCP-TH về việc thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
  - Ngày 05/06/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 4073/BKH-QLĐT về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu Thầu.
  - Ngày 13/05/2008, Thanh tra Chính phủ, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương hội Nông dân Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 813/2008/NQLT-TTCP-BTTUBTƯMTTQVN-TƯHNDVN về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nông dân cùng cấp trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

  LĨNH VỰC KHÁC


  - Ngày 11/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3856/VPCP-KTN về việc bảo đảm cấp điện ổn định.
  - Ngày 05/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3754/VPCP-KTN về một số vấn đề liên quan đến giải tỏa hàng hóa dồn ứ tại các cảng biển khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Ngày 04/06/2008, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bình đẳng giới.
   
                
 2. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: DANH SÁCH 1 SỐ VĂN BẢN ĐANG CÓ THÁNG 6/2008 (tt)

  DOANH NGHIỆP

  - Ngày 19/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4058/VPCP-KNTN về việc kiểm điểm trách nhiệm tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

  CƠ CẤU TỔ CHỨC

  - Ngày 19/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 760/QĐ-TTg về việc cử thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.
  - Ngày 13/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 37/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
  - Ngày 13/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 36/2008/QĐ-BTTTT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại.
  - Ngày 09/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 803/QĐ-VPCP về việc quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học.
  - Ngày 06/06/2008, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
  - Ngày 27/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 68/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Tiêu chuẩn, điều kiện chức danh Giám đốc, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  - Ngày 27/05/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 67/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Môi trường nông nghiệp.
  - Ngày 18/03/2008, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 19/2008/QĐ-BVHTTDL về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  AN NINH TRẬT TỰ

  - Ngày 18/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 3989/VPCP-KTN về việc rà soát thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật phòng, chống động đất.
  - Ngày 16/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 751/CT-TTg về việc sơ kết công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.
  - Ngày 13/06/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công An, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch liên tịch 2064/KHLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTƯMTTQVN-TƯĐTNCSHCM về việc phát động toàn dân tham gia vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện và quản lý, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

  VĂN HÓA THÔNG TIN

  - Ngày 18/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 759/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long.
  - Ngày 17/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 755/QĐ-TTg về việc chuyển Báo điện tử VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông.
  - Ngày 19/05/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 08/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

  CHÍNH SÁCH

  - Ngày 18/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 138/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm.
  - Ngày 16/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 52/2008/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách hỗ trợ dầu hoả thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách và hộ nghèo ở những nơi chưa có điện lưới.
  - Ngày 11/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Công văn 6694/BTC-PC về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2008.
  - Ngày 03/06/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết 18/2008/NQ-QH12 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về xã hội hóa để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
  - Ngày 16/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 735/TTg-KTTH về việc bố trí vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2008.

  AN TOÀN LAO ĐỘNG

  - Ngày 17/06/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.
  - Ngày 16/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1151/BXD-HĐXD về việc báo cáo công tác an toàn lao động 6 tháng đầu năm 2008.
  XÂY DỰNG
  - Ngày 17/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1160/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng.
  - Ngày 23/05/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 621/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Khu Công nghệ cao Hoà Lạc.

  THỂ DỤC - THỂ THAO

  - Ngày 17/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 758/QĐ-TTg về việc sửa đổi Điều 4, Quyết định số 486/QĐ-TTg ngày 02/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 tại Việt Nam.
   
 3. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: DANH SÁCH 1 SỐ VĂN BẢN ĐANG CÓ THÁNG 6/2008 (tt)

  LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP

  - Ngày 17/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 81/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Ca-ta về quy định tuyển dụng lao động Việt Nam đi làm việc tại Ca-ta

  BẢO HIỂM

  - Ngày 16/06/2008, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 3636/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội.

  ĐẦU TƯ

  - Ngày 16/06/2008, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1154/BXD-VLXD về việc báo cáo tình hình đầu tư các dự án xi măng.
  - Ngày 16/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 136/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí tại cuộc họp giao ban về Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.


  CÔNG NGHIỆP

  - Ngày 16/06/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3439/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.
  - Ngày 16/06/2008, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3437/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.


  THUẾ - PHÍ - LỆ PHÍ - KINH PHÍ

  - Ngày 13/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1351/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thu phí giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư.

  "]TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

  - Ngày 13/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 80/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Hợp tác quốc tế về biển đến năm 2020".

  TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG

  - Ngày 10/06/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 18/2008/QĐ-NHNN về việc bổ sung Điểm 3 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
  - Ngày 16/05/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 17/2008/QĐ-NHNN về việc cung cấp thông tin về lãi suất phục vụ cho việc xác định lãi suất cơ bản
  .

  NÔNG NGHIỆP

  - Ngày 05/06/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 70/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra.
  - Ngày 03/06/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 69/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục giống cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm phải chứng nhận chất lượng phù hợp tiêu chuẩn.


  XUẤT NHẬP CẢNH

  - Ngày 15/05/2008, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao ban hành Công văn 1043CV/LS-PLLS về việc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ.

  GIÁO DỤC - DẠY NGHỀ

  - Ngày 16/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 38/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Nguội sửa chữa máy công cụ".
  - Ngày 04/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 28/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật tua bin".
  - Ngày 04/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 27/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật điêu khắc gỗ".
  - Ngày 04/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 26/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật sơn mài và khảm trai".
  - Ngày 04/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 25/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ".
  - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 19/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật máy nông nghiệp".
  - Ngày 31/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 17/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ sản xuất ván nhân tạo".
  - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 14/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ Cán, kéo kim loại".
  - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 13/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Hệ thống điện".
  - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 12/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ chế biến chè".
  - Ngày 27/03/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy.

  LĨNH VỰC KHÁC

  - Ngày 19/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 139/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu.
  - Ngày 19/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4045/VPCP-KNTN về việc kê khai, xác minh tài sản, thu nhập và xây dựng quy tắc đạo đức nghề nghiệp.
  - Ngày 17/06/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 38/2008/QĐ-BTTTT về việc ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản.
  - Ngày 16/06/2008, Chính phủ ban hành Công văn 90/ĐC-CP về việc đính chính lỗi chính tả trong Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
  - Ngày 06/05/2008, Quốc hội ban hành Nghị quyết 12/2008/NQ-QH12 về việc điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2008
  .
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/6/08
 4. tiger2774

  tiger2774 Dễ thương nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: DANH SÁCH 1 SỐ VĂN BẢN ĐANG CÓ THÁNG 6/2008 (tt)  AN NINH TRẬT TỰ


  - Ngày 30/06/2008, Bộ Tư pháp ban hành Công văn 2044/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý.
  Y TẾ
  - Ngày 27/06/2008, Bộ Y tế ban hành Chỉ thị 06/2008/CT-BYT về việc tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế.
  - Ngày 23/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 146/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
  - Ngày 09/06/2008, Bộ Y tế ban hành Quyết định 20/2008/QĐ-BYT về việc ban hành "Tiêu chuẩn sức khoẻ của thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam".

  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO - DẠY NGHỀ


  - Ngày 26/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4208/VPCP-KGVX về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc hội giải quyết một số vấn đề sau khi Nghị quyết số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 thực hiện thí điểm tổ chức quản lý, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương hết hiệu lực thi hành.
  - Ngày 26/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 149/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về việc điều chỉnh quy hoạch Khu Đô thị Đại học tại khu vực phía Tây Nam, thành phố Hà Nội.
  - Ngày 23/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 770/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2008 – 2010.
  - Ngày 09/06/2008, Bộ Tư pháp và Hội Cựu chiến binh Việt Nam ban hành Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BTP-TWHCCBVN về việc hướng dẫn phối hợp xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với Cựu chiến binh.
  - Ngày 10/04/2008, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định 35/2008/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho nghề "Kỹ thuật thiết bị cơ điện Y tế".

  TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG - TÍN DỤNG


  - Ngày 26/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4220/VPCP-KTN về việc rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn cho các dự án xi măng.
  - Ngày 26/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 44/2008/QĐ-BTC về việc công bố lãi suất tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.
  - Ngày 20/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 54/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009.
  - Ngày 20/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 55/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thí điểm xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và kế hoạch chi tiêu trung hạn giai đoạn 2009 – 2011.

  - Ngày 12/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

  ĐẦU TƯ


  - Ngày 26/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 148/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự án Trung tâm hội chợ Triển lãm Quốc gia.
  - Ngày 23/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 145/TB-VPCP về kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về dự án Nhà máy sản xuất Bột giấy và Giấy và vùng nguyên liệu giấy tại tỉnh KonTum.

  - Ngày 20/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 921/TTg-KTTH về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm.

  NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN


  - Ngày 25/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 972/CĐ-TTg về việc tháo gỡ ách tắc trong việc tiêu thụ cá tra và đánh bắt hải sản.

  - Ngày 23/06/2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch 02/2008/TTLT-BKH-BNN-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất.

  CHÍNH SÁCH


  - Ngày 25/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4179/VPCP-KTN về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Phú Yên.
  - Ngày 24/06/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Công văn 4153/VPCP-KTN về việc triển khai thực hiện Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng.
  - Ngày 20/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 763/QĐ-TTg về việc mua bổ sung lương thực dự trữ Quốc gia năm 2008.

  THUÊ - PHÍ - LỆ PHÍ


  - Ngày 25/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 42/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tự chủ kinh phí hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
  - Ngày 25/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 43/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế thu và sử dụng phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng các Khu công nghiệp và Khu chế xuất Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Ngày 20/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 53/2008/TT-BTC hướng dẫn về kinh phí bảo đảm hoạt động của hoà giải viên lao động.
  - Ngày 20/06/2008, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2355/TCT-DTTT về việc thu các khoản đóng góp của nhân dân.

  LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG - PHỤ CẤP


  - Ngày 25/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4173/VPCP-KTTH về việc khấu trừ khoản phụ cấp đi biển khi tính thu nhập chịu thuế đối với lao động thuộc ngành dầu khí.

  DOANH NGHIỆP


  - Ngày 25/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 4178/VPCP-ĐMDN về việc điều chỉnh Phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc UBND tỉnh Bình Định.
  - Ngày 23/06/2008, Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 11/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông Vận tải.
  - Ngày 23/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 771/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án sắp xếp, đổi mới công ty Nhà nước thuộc Bộ Công an năm 2008 – 2009.

  HÀNH CHÍNH


  - Ngày 24/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 856/QĐ-VPCP về việc ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, phát hành văn bản tại Văn phòng Chính phủ.

  ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH


  - Ngày 24/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 956/TTg-NC về việc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính Thành phố Hà Nội và một số tỉnh liên quan.
  - Ngày 04/03/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 260/CT-TTg về việc tổ chức thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.

  CƠ CẤU TỔ CHỨC


  - Ngày 23/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 926/TTg-TCCV về việc tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân.
  - Ngày 23/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 767/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  - Ngày 23/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Quyết định 846/QĐ-VPCP về việc thành lập Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính.
  - Ngày 23/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 82/2008/QĐ-TTg về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Ngoại giao trực thuộc Bộ Ngoại giao.
  - Ngày 20/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 766/QĐ-TTg về các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Ngoại giao.
  - Ngày 18/06/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
  - Ngày 13/06/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 73/2008/QĐ-BNN về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
  - Ngày 10/06/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 72/2008/QĐ-BNN về việc chuyển Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên từ trực thuộc Bộ sang trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

  TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG


  - Ngày 23/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 144/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều tra, thăm dò, khai thác, chế biến quặng titan - zircon.
  - Ngày 20/06/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 74/2008/QĐ-BNN về việc ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

  GIAO THÔNG


  - Ngày 13/06/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 10/2008/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng.
  - Ngày 12/06/2008, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 09/2008/QĐ-BGTVT về việc bãi bỏ Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

  BẢO HIỂM


  - Ngày 10/06/2008, Bộ Y tế ban hành Công văn 4093/BYT-BH về việc quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương.
  - Ngày 10/06/2008, Bộ Y tế ban hành Công văn 4094/BYT-BH về việc quản lý Nhà nước về bảo hiểm y tế tại các địa phương.

  LĨNH VỰC KHÁC


  - Ngày 24/06/2008, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 41/2008/QĐ-BTC về việc ban hành Quy định mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính.

  - Ngày 20/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 140/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận.
  - Ngày 20/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 141/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo tỉnh Cà Mau.
  - Ngày 20/06/2008, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 142/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc trực tuyến với Lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

  - Ngày 20/06/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 920/TTg-KTN về việc bổ sung Khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang vào Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam.
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.