Công văn 3803/TCT-CS năm 2015 về sử dụng hóa đơn

Thảo luận trong 'Văn bản huớng dẫn' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 3803/TCT-CSV/v sử dụng hóa đơn

  Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2015.


  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam.

  Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1449/CT-TT&HT ngày 27/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc lập hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn.

  Căn cứ Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn.

  Đề nghị Cục Thuế hướng dẫn Công ty TNHH Nippon Thermostat Việt Nam thực hiện theo đúng quy định nêu trên./.  Nơi nhận:- Như trên;
  - Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
  - Vụ PC-TCT
  - Lưu: VT, CS(4b).


  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Hữu Tân


   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.