Cho mình hỏi bài tập định khoản.

fanx

New Member
Hội viên mới
Mới học môn ACC, còn một số bài chưa làm được, mọi ngưòi hướng dẫn giùm ạ:
B4. Xuất bán một lô hàng trị giá xuất kho 40.000.000 giá bán chưa thuế 60.000.000 VAT 10%, tiền bán hàng trừ vào tiền người mua đã ứng trước.

B5. Nhận ứng trước của người mua 30.000.000 bằng tiền mặt đã nhập quỹ.

B8. 6. Chi phí phát sinh trong tháng như sau:
Xuất công cụ dụng cụ trị giá10.000.000đ (loại phân bổ hai lần), một nửa dùng bán hàng,một nửa dùng cho quản lý doanh nghiệp.
 

tuankt4k3

Member
Hội viên mới
Ðề: Cho mình hỏi bài tập định khoản.

Đây là những định khoản cơ bản mà.
B4:
Giá vốn.
Nợ 632 40.000.000
Có 156 40.000.000
Doanh thu
Nợ 131* 66.000.000
Có 511 60.000.000
Có 3331 6.000.000

B5:
Nợ 111 30.000.000
Có 131* 30.000.000

B6:
Xuất CCDC
Nợ 142 10.000.000
Có 153 10.000.000
Cuối tháng phân bổ chi phí trả trước
Nợ 641 2.500.000
Nợ 642 2.500.000
Có 142 5.000.000
 

ngochn_nd

New Member
Hội viên mới
Ðề: Cho mình hỏi bài tập định khoản.

Đây là những định khoản cơ bản mà.
B4:
Giá vốn.
Nợ 632 40.000.000
Có 156 40.000.000
Doanh thu
Nợ 131* 66.000.000
Có 511 60.000.000
Có 3331 6.000.000

B5:
Nợ 111 30.000.000
Có 131* 30.000.000

B6:
Xuất CCDC
Nợ 142 10.000.000
Có 153 10.000.000
Cuối tháng phân bổ chi phí trả trước
Nợ 641 2.500.000
Nợ 642 2.500.000
Có 142 5.000.000

Bạn làm đúng rồi chỉ chú ý với bạn fans là trong các tính huống bạn đưa ra thì 131 dư có thôi.
 

tuankt4k3

Member
Hội viên mới
Ðề: Cho mình hỏi bài tập định khoản.

Bạn làm đúng rồi chỉ chú ý với bạn fans là trong các tính huống bạn đưa ra thì 131 dư có thôi.

TK 131 là TK lưỡng tính nên dư nợ hay dư có đều được mà bạn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top