Chi phí thưởng nhân viên có được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN không?

baotrang1301

New Member
Hội viên mới
Công ty tôi sử dụng phiếu mua hàng để chi thưởng cho tập thể đạt thành tích xuất sắc, như vậy khoản thưởng này có được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân hay không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top