Chi phí Khấu Hao được phân bổ vào mục nào trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh?

hoanghai0709

New Member
Hội viên mới
Chào cả nhà, xin trả lời giúp nhé!
Khi tôi đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thấy có nhiều mục chi phí, phải chăng chi phí khấu hao phân bổ vào mục giá vốn hàng bán?
Ví dụ: Doanh nghiệp đã bỏ chi phí để đầu tư xây nhà máy từ năm đầu tiên là 10.000 tỷ, hiện tại đã khấu hao được 6.000 tỷ và tiếp tục khấu hao thêm 800 tỷ hàng năm. Vì chi phí bỏ để xây nhà máy đã mất trong năm đầu tiên, vậy 6.000 tỷ khấu hao tích lũy mà doanh nghiệp đã trích sẽ ở dạng tiền hay như thế nào trong bảng cân đối kế toán vì trên thực tế doanh nghiệp không hề tốn thêm chi phí này. 800 tỷ trích khấu hao hàng năm sẽ được đưa vào giá vốn hàng bán hay phân bổ ở mục nào trong bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ạ.
Cảm ơn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top