chi phí Ban quản lý dự án

Thảo luận trong 'Kế Toán Chi Phí' bắt đầu bởi nhocyeucun, 10/4/09.

 1. nhocyeucun

  nhocyeucun New Member Hội viên mới

  Chào DKT!
  Giúp em tìm hiểu về cách tính chi phí quản lý ban dự án với, em mới vào nghề nên chưa hiểu rõ về phần này lắm. Cảm ơn DKT nhiều.:JFBQ00220070528A:
   
                
 2. ngocdiep79

  ngocdiep79 New Member Hội viên mới

  Ðề: chi phí Ban quản lý dự án

  Em nói rõ về đặc thù cty em xem dự án đó là gì? xem CP đưa vào quản lý hay đưa vào công trình.
   
 3. nhocyeucun

  nhocyeucun New Member Hội viên mới

  Ðề: chi phí Ban quản lý dự án

  Em đang làm ở Ban quản lý dự án của một cơ quan nhà nước, và đang làm về các dự án xây dựng công trình thuỷ lợi (như tường kè) hay quần thể lưu niệm.. giao thông..nên chị có thể giúp em hiểu biết thêm về cách tính chi phí quản lý dự án được không? có văn bản nào hướng dẫn về cách lập chi phí quản lý dự án không?Chị có thể nói rõ cho em về chi phí đưa vào quản lý và chi phí đưa vào công trình thì tính như thế nào ạ? Em cảm ơn nhiều.Hic em mới vào nghề nên chưa biết nhiều lắm.
   
  Chỉnh sửa cuối: 10/4/09
 4. foolagain

  foolagain New Member Hội viên mới

  Ðề: chi phí Ban quản lý dự án

  Không biết bạn định hỏi về % chi phí QLDA được hưởng trên giá trị xây dựng hay dự toán chi phí QLDA.

  Công văn 1751 /BXD-VP, ngày 14 tháng 8 năm 2007. Về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

  Còn dự toán chi phí QLDA thì thực hiện theo Thông tư số 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phú quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
  Bảo đảm tải 2 cái này về luyện 1 tháng là .... tẩu hỏa nhập ma:sohappy:
  Vào đây tìm nhé: http://www.moc.gov.vn/site/moc/legal
   
 5. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: chi phí Ban quản lý dự án

  BỘ XÂY DỰNG
  -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ----------
  Số: 741/BXD-KTXD
  V/v: Chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2009

  Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
  Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1521/BGTVT-TC ngày 18/3/2009 của Bộ Giao thông vận tải về chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
  Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Chi phí quản lý dự án được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007.
  Đối với Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2, do đặc thù của dự án là trải dài từ Pác Bó (Cao Bằng) đến Đất Mũi (Cà Mau), chi phí đi lại, công tác phí, thuê văn phòng hiện trường... rất lớn, áp dụng định mức chi phí quản lý dự án theo qui định là không phù hợp (văn bản số 1521/BGTVT-TC). Bộ Xây dựng thống nhất để Bộ Giao thông vận tải xác định chi phí quản lý dự án của Dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2 căn cứ vào dự toán được lập trên cơ sở định biên của Ban quản lý dự án, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện dự án và các qui định hiện hành của Nhà nước có liên quan. Chi phí quản lý dự án được tính trong tổng mức đầu tư của Dự án đường Hồ Chí Minh.
  Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.


  Nơi nhận:
  Như trên;
  Văn phòng Chính phủ;
  BQLDA đường HCM;
  Lưu VP, KTXD, S(8-). KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Văn Sơn

  Tiếp theo
  BỘ XÂY DỰNG
  ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ----------
  Số: 732/BXD-KTXD
  V/v: Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009

  Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng
  Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 536/STC-ĐT ngày 18/3/2009 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
  Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ tính chất, điều kiện đặc thù của công trình, hệ thống định mức dự toán của Nhà nước và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để xây dựng và quyết định áp dụng đơn giá của công trình làm cơ sở xác định dự toán, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  Định mức chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình được Bộ Xây dựng công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007. Việc chủ đầu tư căn cứ văn bản số 1751/BXD-VP để xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình là phù hợp với qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng. Trường hợp áp dụng định mức như tại văn bản số 1751/BXD-VP không phù hợp, thì lập dự toán chi phí như hướng dẫn tại phụ lục hướng dẫn lập dự toán chi phí để chủ đầu tư phê duyệt áp dụng.
  Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.


  Nơi nhận:
  Như trên;
  Lưu VP, KTXD, S(8-). KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Văn Sơn
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.