Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Thảo luận trong 'Tiền mặt, TGNH' bắt đầu bởi p.dung, 7/3/08.

 1. p.dung

  p.dung New Member Hội viên mới

  :sweatdrop:cho mình hỏi tại sao lai có 2mảng chênh lệch tỉ giá như thế này
  Nếu phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài vật tư, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
  Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh
  Nợ các TK 151,152,153,156,157,211,213,241,623,627,641,642, 133,...(Theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch)

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Lỗ tỷ giá hối đoái)

  Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán).

  - Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch mua ngoài hàng hoá, dịch vụ, ghi:

  Nợ các TK 151,152,153,156,157,211,213,241,623,627,641,642,133,...(Theo tỷ giá hối đoái ngày giao dịch)

  Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)

  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Lãi tỷ giá hối đoái).
  Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư XDCB
  Nợ các TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch)

  Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái(4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)

  Có các TK 111 (1112), 112 (1122)(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán
  Nợ các TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tỷ giá hối đoái ngày giao dịch)

  Có các TK 111 (1112), 112 (1122)(Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán)

  Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lãi tỷ giá).  TẠI SAO CÓ 2CÁCH GHI NHẬN tghđ như vậy?và lỗ đóđược đánh giá lại vào cuối tháng hay cuối ngày của nghiệp vụ phát sinh?
   
                
 2. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  TK 413 chie sử dụng trong đầu tư xuây dựng cơ bản và đánh giá các khoản mục có nguồn gốc ngoại tệ.
  Sau khi đầu tư xong xây dựng CBDD thì số dư TK 413 kết chuyển vào TK 635, TK 515.
  Còn các hoạt động mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng ngoại tệ đưa vào TK 515 nếu lời, TK 635 nếu lỗ
  Chào
   
 3. p.dung

  p.dung New Member Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  àh,cám ơn bạn.Nhưng ngay lúc nghiệp vụ phát sinh thì làm sao đánh giá chênh lệch được .Việc này được tính vào cuối tháng theo tỷ giá của NHNN đúng không?và đánh giá lại một lần nữa vào cuối năm?:book:
   
 4. PHONG2V

  PHONG2V BAN NICK VĨNH VIỄN Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Bổ xung thêm một chút.
  Đối với XD nếu sau khi xây dựng xong mà chi phí do chênh lệch tài chính quá lớn sẽ ko phân bổ ngay trong kỳ, mà đưa vào TK 242 để phân bổ làm nhiều kỳ
   
 5. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Dúng rồi, đánh giá vào cuối kỳ, căn cứ vào tỷ giá bình quân liên ngân hàng ấy
   
 6. PHONG2V

  PHONG2V BAN NICK VĨNH VIỄN Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Đối với DN đang xây dựng sẽ được đánh giá thẳng vào 413 ngay khi phát sinh ko sử dụng 515 hay 635
  Còn đối với đơn vị đang HDSXKD thì đánh giá chênh lệch sẽ được thực hiện vào cuối năm tài chính
   
 7. muontennguoi

  muontennguoi Member Thành viên BQT Super Moderators

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Không có 2 cách mà chỉ là có 2 trường hợp khác nhau, mỗi trường hợp chỉ có 1 cách ghi theo quy định.
  a - Kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động kinh doanh, kể cả hoạt động đầu tư XDCB của doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh
  b - Kế toán chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ của hoạt động đầu tư XDCB
  Trừong hợp b là khi doanh nghiệp đang XDCB ban đầu, doanh nghiệp chưa đi vào SXKD. Khi đó chênh lệch tỷ giá phát sinh (còn gọi là chênh lệch tỷ giá đã thực hiện) sẽ được cho phép tạm chưa ghi vào 515, 635 để tính lãi lỗ của năm đó mà tạm ghi vào 413. Đến khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào SXKD thì 413 đó sẽ được phân bổ trong vòng 03 năm.
  Trường hợp a là doanh nghiệp đang SXKD và xây dựng mở rộng sản xuất thì chênh lệch tỷ giá phát sinh sẽ tính ngay vào 515, 635 và tính thuế TNDN ngay năm đó.
  Bạn phân biệt "doanh nghiệp đang hoạt động" hay chưa hoạt động chứ không phải TSCD đang hoạt động hay chưa. Lý do: đây là ảnh hưởng của hoạt động tài chánh của doanh nghiệp chứ không phải chênh lệch do hoạt động của TSCD ấy.
  1 - Nghiệp vụ đã phát sinh thì chênh lệch tỷ giá gọi là "chênh lệch tỷ giá đã thực hiện" để phân biệt với "chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện" là do đánh giá lại lúc cuối năm.

  "chênh lệch tỷ giá đã thực hiện" nghĩa là đã xong, đã rõ ràng là ta lãi hay lỗ do tỷ giá. Vì vậy nó được ghi ngay vào 515 hoặc 635. Còn khi cuối năm ta đánh giá lại ngoại tệ và các khoản nợ có gốc ngoại tệ thì khoản chênh lệch đó chỉ mới là tạm tính, chỉ khi người ta trả tiền cho mình (hoặc mình trả nợ người ta) thì lúc đó mới biết chính xác quy ra tiền Việt ta lời lỗ bao nhiêu, do đó nó được ghi vào 413 và cũng vì thế gọi nó là "chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện", "chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại".

  2 - Ghi nhận ngoại tệ theo "Tỷ giá hạch toán" và "tỷ giá thực tế":

  Tỷ giá hạch toán dùng để ghi sổ cho tiện, ta lấy cùng 1 tỷ giá cho tất cả các phát sinh tăng của TM ngoại tệ, TGNH ngoại tệ và các tài khoản công nợ có gốc ngoại tệ. Do ghi tăng với cùng 1 giá trong suốt kỳ kế toán nên các phát sinh giảm cũng sẽ có cùng tỷ giá đó.
  Tuy nhiên các tài khoản đối ứng với các phát sinh đó (là các tài khoản chi phí) thì phải ghi theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Tỷ giá thực tế ở trường hợp này là số tiền Việt mà DN đã thực sự bỏ ra cho chi phí đó.

  Ví dụ 1: tỷ giá hạch toán 15.000 đ/USD.

  Ngày 2/12 mua 1000USD bằng chuyển khoản, giá bán của NH lúc đó 15,2tr
  N1122: 15tr (1000 x 15000) <-ghi giá HT vì 1122 không phải TK chi phí.
  N635: 0,2tr <- gọi là CLTG đã thực hiện vì số tiền VND thực sự đã bỏ ra rồi.
  C1121: 15,2tr

  Ngày 4/12 mua NVL chưa trả tiền 1200USD
  N152/C331: 18tr (1200 x 15000) <-ghi giá HT vì 331 không phải TK chi phí.

  Ngày 5/12 chuyển khoản trả người bán 1000USD
  N331/C1122: 15tr

  Cuối năm chỉ có tài khoản 331 là có số dư có gốc ngoại tệ.
  Đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày 31/12 là 15.400 đ/USD
  (xem báo, tivi để biết tỷ giá này):
  N331: [200USD x (15400-15000)] = 0,08 tr
  C413: 0,08 <- CLTG do đánh giá lại.
  Và kết chuyển để tính lãi lỗ hoạt động tài chánh và chịu thuế:
  N413/C515: 0,08 tr
  N911/C635: 0,2 tr
  N515/C911: 0,08 tr

  Và qua năm sau tỷ giá hạch toán sẽ là 15.400, chính là tỷ giá BQLNH của ngày 31/12 năm trước.

  Ví dụ 2: hạch toán theo tỷ giá thực tế, đánh giá tồn ngoại tệ theo PP bình quân liên hoàn.

  Ngày 2/12 mua 500USD bằng chuyển khoản, giá bán của NH lúc đó 15000d/USD
  N1122/C1121: 7,5tr (500 x 15.000)<-đã trả tiền nên gọi là giá thực tế

  Ngày 3/12 mua 1000USD bằng chuyển khoản, giá bán của NH lúc đó 15.300d/USD
  N1122/C1121: 15,3 (1000 x 15300)<-đã trả tiền nên gọi là giá thực tế

  Lúc này tỷ giá tồn là : (7,5tr + 15,3tr)/(500USD + 1000USD) = 15.200 d/USD

  Ngày 4/12 mua NVL chưa trả tiền 1200USD, tỷ giá liên NH hôm đó 15.350
  N152/C331: 1200 x 15.350 = 18,42tr <-chưa trả tiền nên ghi theo giá Nhà Nước quy định.

  Ngày 5/12 chuyển khoản trả người bán 1200USD
  N331: 1200 x 15.350 = 18,42tr
  C1122: 1200 x 15.200 = 18,24tr
  C515: 18,42tr - 18,24 tr = 0,18tr <-gọi là CLTG đã thực hiện

  Cuối năm chỉ có tài khoản 1122 là có số dư có gốc ngoại tệ.
  Đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày 31/12 là 15.400 đ/USD :
  N1122/C413: [300USD x (15400-15200)] = 0,06 tr
  Và kết chuyển :
  N413/C515: 0,06
  N515/C911: 0,18 + 0,06 = 0,24tr
  Và qua năm sau tỷ giá tồn của 300USD còn trong TGNH là 15.400, chính là tỷ giá BQLNH của ngày 31/12 năm trước.
  -----------------------------------------------------------------------------------------

  Đánh giá tỷ giá tồn ngoại tệ áp dụng theo cùng PP với đánh giá hàng tồn kho mà doanh nghiệp đang thực hiện.
  Nếu áp dụng PP khác với PP đánh giá hàng tồn kho thì phải ghi rõ trong Thuyết minh BCTC.
  Các phương pháp đánh giá tồn: LIFO, FIFO, Bình quân cuối kỳ, Bình quân liên hoàn, Thực tế đích danh.
  Tuy nhiên tôi chưa thấy ai áp dụng Thực tế đích danh để đánh giá tiền ngoại tệ vì nó vô lý. Tiền nào cũng là tiền mà.
  Nhưng công nợ có gốc ngoại tệ thì áp dụng được.
   
  Chỉnh sửa cuối: 7/3/08
 8. trần thị hà

  trần thị hà New Member Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  có 2 trường hợp:
  a. kế toán chệnh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh
  b. kế toán chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm
  Trong trươg hợp a:
  - nếu DN ở giai đoạn đầu tư xdcb thì hạch toán chênh lệch vào 4132
  - nếu DN đang hoạt động SXKD kể cả các hoạt động đầu tư XDCB thì hạch toán vào 515 hoặc 635 tùy vào lời hay lỗ
  Trong trường hợp b:
  - Nếu DN ở giai đoạn đầu tư XDCB thì hạch toán vào 4132 và đến khi DN đi vào SXKD thì sẽ được phân bổ trong 3 năm.
  - nếu DN đang hoạt động SXKD thì hạch toán vào 4131 và sau đó đưa vào 515, 635, nhưng phần này thì lưu ý sẽ không được xem là CP hợp lý khi tính thuế TNDN
   
 9. Hientn

  Hientn Member Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Em đồng ý với bác ở các điểm còn lại, riêng điểm này theo em thì về lý thuyết có thể áp dụng được nếu DN theo dõi cả số seri của từng tờ ngoại tệ nhập vào (nếu nhập quỹ) hoặc ghi riêng tỷ giá nhập vào của tiền gửi. Tất nhiên tiền gửi mà tính giá đích danh thì chỉ có "bốc thuốc!!!".
  Nhưng em cũng đồng ý với bác ở chỗ chẳng DN nào áp dụng xuất ngoại tệ theo tỷ giá thực tế đích danh cả.
   
 10. batam

  batam Member Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Hình như cách hạch toán này có vấn đề.
  Mua ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ KT tỷ giá mua chứ, ko lấy tỷ giá của NH áp cho số dư của TK1122. Vì vậy ko phát sinh TK635.
  Ko bít có ai có ý kiến khác ko ??? Hay là Batam đã hiểu sai.
   
 11. TrietThai

  TrietThai Member Thành viên BQT Super Moderators

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  Em 8 đọc thiếu nên thành hiểu sai :
   
 12. annatruong88

  annatruong88 New Member Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  cho mình hỏi khi doanh nghiệp có chênh lệch về tỷ giá hối đoái thì kế toán thì có cần thêm hoá đơn hay chứng từ gì không? hay chỉ hạch toán vào sổ sách.
   
 13. ngacute

  ngacute New Member Hội viên mới

  Ðề: Chênh lệch tỷ giá hối đoái

  bac 'muontennguoi "
  e tahy hach toan cac truong hop la hop ly ma ,

  ---------- Post added at 10:30 ---------- Previous post was at 10:26 ----------

  e la sinh vien nen dang co phan chua dc ro lam , su dung tk 413khi nao va cach tinh o cuoi ky cua tk 413 ay la tn ? mng cac bac chi bao e voi. thanks cac bac nhieu

  ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:30 ----------

  :matdeu::leu:
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.