Cách tính thuế thu nhập tạm tính

Thảo luận trong 'Thuế TNDN' bắt đầu bởi lamdieuque, 24/6/08.

 1. lamdieuque

  lamdieuque (¯`v´¯)(¯`v´¯) Hội viên mới

  Các bạn cho mình hỏi cách tính thuế thu nhập như thế nào vậy?Mình chưa bao giờ tính thuế thu nhập tạm tính bao giờ.
  Quý 1 năm 2008,doanh thu công ty mình bị âm 16 triệu.Bây giờ mình phải làm như thế nào đây?Mình phải lấy số liệu như thế nào?Vì các chi phí cũng như doanh thu của công ty mình chưa tổng hợp lại được.Mình mới vào làm đây thôi.
  Mong các bạn chỉ giúp.Thanks./.
  :helpsmilie:
   
                
 2. quynhduan

  quynhduan Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Bạn có thể làm như sau:
  1/ Cách lập tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01A/TNDN ( áp dụng đối với người nộp thuế kê khai thuế TNDN theo thu nhập chịu thuế thực tế phát sinh) :
  - Chỉ tiêu [01] - Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm (thí dụ : Quý 3 năm 2007).
  - Chỉ tiêu [02] đến chỉ tiêu [09] - các chỉ tiêu định danh : Ghi chính xác tên, mã số thuế , địa chỉ văn phòng trụ sở, số điện thoại, số fax, địa chỉ email của người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.
  - Chỉ tiêu [10] - Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ : là tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra 3 tháng trong kỳ tính thuế, bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
  - Chỉ tiêu [11] - Chi phí thực tế phát sinh : là toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
  - Chỉ tiêu [12] - Lợi nhuận thực tế phát sinh trong kỳ :
  [12] = [10] – [11] .
  - Chỉ tiêu [13] : Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế, chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế TNDN, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của người nộp thuế , ví dụ như: chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định, Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định, các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí, chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế TNDN ...
  - Chỉ tiêu [14] : Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế TNDN, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng ...
  - Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế TNDN, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm
  - Chỉ tiêu [16] : Thu nhập chịu thuế
  [16] = [12] + [13] - [14] – [15]
  - Chỉ tiêu [17] : thuế suất phổ thông 28%
  - Chỉ tiêu [18] : DN tự xác định các điều kiện, mức độ ưu đãi để xác định số thuế TNDN được miễn, giảm bao gồm cả ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về miễn, giảm thuế TNDN .
  - Chỉ tiêu [19]: Thuế TNDN phải nộp trong kỳ
  [19] = [16] x [17] - [18]
  Thí dụ 1 : Công ty TNHH An Khang có số liệu ghi nhận thực tế phát sinh trong quý 3/2008 như sau :
  - Tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra (bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác ) ghi nhận trên sổ sách kế toán : 10.000.000.000 đồng
  - Chi phí thực tế phát sinh (bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác) ghi nhận trên sổ sách kế toán : 10.200.000.000 đồng
  - Các khoản chi phí không hợp pháp theo quy định của Luật Thuế TNDN : 900.000.000 đồng
  - Trong quý 3/2008 có nhận được khoản thu nhập được chia từ thu nhập sau thuế của hoạt động góp vốn cổ phần liên doanh trong nước : 50.000.000 đồng
  Biết rằng : Lỗ của năm 2007 đăng ký chuyển vào năm 2008 là : 200 triệu, đã chuyển vào quý 1/2008 là 70 triệu và quý 2 năm 2008 lại phát sinh lỗ là : 20 triệu . Năm 2008 là năm Cty được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi 20% và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp .
  Tờ khai thuế TNDN tạm nộp quý 3 năm 2008 của Cty TNHH An Khang được lập như sau :


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
  (Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)
  [01] Kỳ tính thuế: Quý.3 năm 2008

  [02] Người nộp thuế :................Cty TNHH An Khang ................................
  [03] Mã số thuế: ..........0100123456...............................................................
  [04] Địa chỉ: ...................................................................................................
  [05] Quận/huyện: ................... [06] Tỉnh/Thành phố: .....................................
  [07] Điện thoại: ..................... [08] Fax: .................. [09] Email: ..................

  Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
  STT Chỉ tiêu
  1 Doanh thu phát sinh trong kỳ [10] 10.000.000.000
  2 Chi phí phát sinh trong kỳ [11] 10.200.000.000
  3 Lợi nhuận phát sinh trong kỳ ([12]=[10]-[11]) [12] (200.000.000)
  4 Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế [13] 900.000.000
  5 Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế [14] 50.000.000
  6 Lỗ được chuyển trong kỳ [15] 150.000.000
  7 Thu nhập chịu thuế ([16]=[12]+[13]-[14]-[15]) [16] 500.000.000
  8 Thuế suất thuế TNDN [17] 28%
  9 Thuế TNDN dự kiến miễn, giảm [18] 90.000.000
  10 Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([19]=[16]x[17]-[18]) [19] 50.000.000

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.
  ...Tp. Hồ Chí Minh , ngày...29... tháng...10..... năm..2008..
  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
  ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
  Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)


  Giải thích :
  + Chỉ tiêu [15] - lỗ được chuyển trong kỳ : lỗ năm 2007 đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm 2008 : 200 triệu ; đã chuyển trong quý 1 là 70 triệu, quý 2 phát sinh lỗ : 20 triệu , như vậy còn được chuyển trong quý 3/2008 : 150 triệu ( 200 triệu – 70 triệu + 20 triệu)
  + Chỉ tiêu [18] – Thuế TNDN dự kiến miễn giảm : năm 2008 doanh nghiệp đang được hưởng thuế suất thuế TNDN : 20% và được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp : Ưu đãi về thuế suất : 40 triệu (500 tr x 28% - 500 tr x 20%); ưu đãi về giảm thuế TNDN : 50 triệu (500 x 20% x 50% ); tổng cộng thuế TNDN miễn giảm : 90 triệu
  Chúc bạn làm tốt
  Thân!
   
 3. lamdieuque

  lamdieuque (¯`v´¯)(¯`v´¯) Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Cảm ơn quynhduan, cho mình hỏi thêm cái này một chút nữa nhe' .
  Chi phí chịu thuế là tất cả những chi phí có hóa đơn chứng từ, còn đối với những khoản chi không có chứng từ thì mình có đưa vào chi phí để tính thuế thu nhập DN không?
   
 4. Voi Còi

  Voi Còi Còi Voi - Coi Vòi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Tham khảo thêm TT134/2007/TT-BTC để biết những gì không được xem là chi phí.
   
 5. thanhnds

  thanhnds New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Các pác cho em hỏi thêm chút !
  Em trên quận thuế Đống Đa, hiện nay Đống Đa không châp nhận mẫu 01A/TNDN. Như vậy làm mẫu 01B/TNDN với những dữ liệu của Quynhduan thế nào đây?
  Em chưa làm theo mẫu này nên không biết. Giúp em với sắp hết hạn nộp rồi

  Thanks các pác nhìu !!!!!!!!!!!!!!!!!!
   
 6. Voi Còi

  Voi Còi Còi Voi - Coi Vòi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Dùng mẫu nào thì dùng thống nhất cho các kỳ, không phải kỳ này 1A kỳ sau 1B được.
   
 7. hoanghaiha

  hoanghaiha Banned

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  nếu có BCTC năm ngoái thì lấy tỉ lệ LN/DT đưa vào tính trong bảng 01A
  nếu mới hoạt động thì tập hợp chi phí song đưa vào bảng 01b
   
 8. Voi Còi

  Voi Còi Còi Voi - Coi Vòi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Tỷ lệ nào ở trong mẫu 01A. Mẫu này là lấy doanh thu thực tế trừ (-) chi phí thực tế phát sinh trong kỳ nhân (*) thuế suất. Không có tỷ lệ nào ở trong mẫu này cả.
   
 9. TrietThai

  TrietThai Member Thành viên BQT Super Moderators

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Lúc trả lời bài gần đến giờ ăn giữa ca. Chắc là viết nhầm.

   
  Chỉnh sửa cuối: 27/10/08
 10. Voi Còi

  Voi Còi Còi Voi - Coi Vòi Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Trích tài liệu hướng dẫn kê khai thuế TNDN của TCT.

  Vậy cái đoạn trích của bác phía dưới có tác dụng không nhỉ. Là không, và quyền chọn cái nào là của người kê khai. Chả ai có quyền yêu cầu như cái doạn trích của bác cả.
   
 11. TrietThai

  TrietThai Member Thành viên BQT Super Moderators

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Đoạn trích của em là theo CV10806/CT-TTHT ngày 25/10/2007.
  Ok em mới tìm được CV729/TCT-KK ngày 31/01/2008 có hướng dẫn giống đoạn trích của anh.
  Nhưng nghĩ lại thấy ông TCT cũng buồn cười. Vậy là ổng cho Doanh nghiệp về lại thời kỳ tạm tính đầu năm nộp từng quý.
   
 12. Ketoan.XDB

  Ketoan.XDB New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Nghe các vị tiền bối nói em thấy sợ quá
  hay la do Cty em mới thành lập, chưa phải chịu thuế TNDN hay sao mà em thấy cũng đơn giản, em chỉ làm theo mẫu 1A thôi.
  Các bác ơi làm tờ khai này có quan trọng không nhỉ? em cứ tưởng là quyết toán thuế cuối năm mới quan trọng chứ.
   
 13. cici

  cici Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Cho mình hỏi với, mình có 1 hóa đơn GTGT mà quên ko kê khai vào tháng này vậy mình có được dùng hóa đơn đó để tính làm chi phí để tính thuế TNDN quý 3 ko? Mình ko muốn kê nó vào tháng sau. Giúp mình nhé ,cảm ơn mọi người nhiều!!!:helpsmilie:
   
 14. huongand

  huongand New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  bạn vẫn tính chi phí cho quý 3 nhưng sang quý sau mới kê khai khấu trừ thuế
   
 15. cici

  cici Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  vậy tháng này mình ko đc khấu trừ rồi, mình muốn dùng cái hóa đơn đó vào tháng 9 này luôn.thi sang tháng minh ko kê để khấu trừ nữa, chả là để mình đỡ phải nộp nhiều thuế TNDN quý 3 này mà!
   
 16. chimhaiyenbe

  chimhaiyenbe New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Cho em hỏi công ty xây dựng thì tính thuế thu nhập tạm tính làm sao em mới vào làm em chưa rành lắm mong bà con ai biết chỉ dum để em nộp cho sớm
   
 17. doanchi

  doanchi New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  cty m moi thanh lap tu t4 den gio duoc 1 quy roi,doanh thu thi chua co,chi phi fat sinh cung it,m hoi may ng trc thi ho bao la chi phi do de cho vao 242 ,khong cho vao phan chi phi fat sinh nua,lay fan luong cua n.vien vao fan chi phi thoi.m khong hieu nen fai lam the nao cho dung m moi ra truong nen chua hieu nhiu, khong bit cach tinh thue thu nhap tam tinh tn mong moi ng giup m voi..
  m cam on nhiu...............
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/7/12
 18. trangsury

  trangsury Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  cả nhà ơi .sao em làm tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính mà ko sao ra kết quả của chị kế toán trước tính nhỉ,có phải :Doanh thu phát sinh trong kỳ là công toàn bộ phấn bán ra của kỳ ko ak,phần chi phí phát sinh trong kỳ là toàn bộ phần mua vào của 3 tháng đúng ko ak ,cả nhà gúp e với em tính mãi mà ko ra .em cám ơn mọi ng trước.
   
 19. huenho_dn109

  huenho_dn109 Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  Doanh thu là tổng doanh thu bán ra trong kỳ, tập hợp tk 511 ý bạn, còn chi phí là ước lượng gần đúng chủa chi phí phát sinh trong quý thôi (vì là tạm tính mà)
   
 20. vietanhkt

  vietanhkt New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách tính thuế thu nhập tạm tính

  E chào các Anh, chị trong diễn đàn ah!
  E là thành viên mới đăng nhập vào diễn đàn mong được các Anh, chị giúp đỡ. E đã tốt nghiệp Kế toán 4 năm nay rồi giờ mới đi làm nên có nhiều cái e không biết.Tình hình là công ty e làm bên quảng cáo, e xem lại Báo Cáo Thuế Thu Nhập Tạm Tính của Quý 1 thì C kế toán cũ làm theo mẫu 01A/TNDN còn quý 2 chị lại làm theo mẫu 01B/TNDN.Sang quý 3 E phải làm theo mẫu nào cho đúng đây ah? Mâý quý sau E làm theo mẫu của quý 2 có được không? Và cho E hỏi ở mẫu 01B/TNDN , chỉ tiêu 24(tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu ) chị ý lấy LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP / DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ * 100 (số liệu lấy từ Báo Cáo kqhđkd của năm trước) có đúng không ah? Mong các Anh, chị gúp đỡ.
  E xin chân thành cảm ơn!
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.