Cách kết chuyển vào TK911

Thảo luận trong 'Góc học tập của sinh viên' bắt đầu bởi sinhvienpy89, 16/9/09.

 1. sinhvienpy89

  sinhvienpy89 Mỗi ngày 1 điều mới Hội viên mới

  Các anh chị có thể cho em một ví dụ về cách kết chuyển các chi phí,doanh thu vao tài khoản Xác định kết quả kinh doanh,chứ em học tại trường toan nói miệng suông không.Lý thuyết thì nắm rất rõ,nhưng với trường hợp thực tế kết chuyển ra sao thì không biết.
   
                
 2. miumiu_x

  miumiu_x Để gió cuốn đi.... Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  Nợ CP(641, 642, 635, 811,..)/ Có TK lquan --> Nợ TK 911/ Có TK CP
  Nợ TK lquan/ có TK DT (511, 512,...) --> Nợ TK DT/ Có TK 911
  Cuối kỳ nếu:
  Nợ 911 > Có 911 --> Nợ 421 / Có 911 lỗ
  Nợ 911 < Có 911 --> Nợ 911 / Có 421 lãi

  Giống như lý thuyết thôi bạn à.
   
 3. ketoannhaque

  ketoannhaque New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  Có gì đâu em . Cuối kỳ hoặc cuối tháng em tổng hợp tất cả doanh thu TK đầu 5 ( đã có các khoản giảm trừ), các khoản chi phí ( TK đầu 6). sau khi tập hợp xong em làm các bút toán kết chuyển DT như sau
  K/c DT : Ghi Nợ TK 511, 515
  Có TK 911
  k/c chi phí Ghi Nợ TK 911
  Có TK 632,641,642..
  Sau khi đã kết chuyển , phần chêch lệch còn lại là lãi trước thuế ( Có trường hợp lỗ )
  Em tính chi phí thuế TNDN = lãi trước thuế *25%, hạch toán
  Nợ TK 8212
  Có TK 3334
  Sau đồng thời thực hiện hai bút toán kết chuyển
  Nợ TK 911 Số thuế TNDN phải nộp
  Có TK 8212 nt

  Số tiền thừa sau khi trừ thuế , k/c
  Nợ Tk 911
  Có Tk 421 : lãi sau thuế
  Khi đó đem chia cho các quỹ thì chia ..Thân
   
 4. dieunuong123

  dieunuong123 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  sao lại 8212? TK 8211 chứ
   
 5. ketoannhaque

  ketoannhaque New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  À, xl nhé mình nhầm 8211, okie chưa bạn?
   
 6. TK 111

  TK 111 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  Chuẩn không cần chỉnh :imlanglun: Hết cơ hội
   
 7. phạm đình

  phạm đình Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  bạn giống mình đó, học 1 chuyện mà đi làm lại 1 chuyện, xa vời
   
 8. dekxike

  dekxike New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  hazzzz mình củng thế học xong giờ ra không cái gì mà áp dụng làm theo cả
   
 9. tdkt24

  tdkt24 Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  không biết trường bạn dạy thế nào .nhưng với mình kiến thức học trong nha trường chiếm 70% còn 30 % là kỹ năng , môi trường làm việc và tìm hiểu cập nhật các văn bản thông tư mới và cũ của chính phủ. Kể cả việc Kết chuyển chi phí , DT sang 911 cũng có khác lúc đi học đâu . Chỉ có điều khi đi làm thực tế môi trường làm việc mới. các quy trình có sự thay đổi để phù hợp với từng công ty sẽ làm cho mình thấy lạ và có cảm giác là nó khác . Nhưng về cơ bản vẫn là kiến thức được học trên trường . Kiến Thức ko khác nhưng quy trình có thể sẽ thay đổi ,
   
 10. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  1. Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào Tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:
  Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ
  Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
  2. Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
  3. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:
  Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
  Nợ TK 711 - Thu nhập khác
  Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
  4. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 635 - Chi phí tài chính
  Có TK 811 - Chi phí khác.
  7. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 641 - Chi phí bán hàng.
  8. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
  Lợi nhuận trước thuế: Tính tổng Có 911 – Tổng Nợ 911 = tổng doanh thu - tổng chi phí = 10.000.000 – 9.000.000 = 1.000.000 bạn lãi ( nếu <0 bạn lỗ)
  Thuế TNDN:
  Nợ 8211/ có 3334 = 1.000.000 *25%= 250,000
  Kết chuyển thuế TNDN phải nộp:
  Nợ 911/ có 8211=250,000
  9. Tính và kết chuyển số lợi nhuận sau thuế TNDN của hoạt động kinh doanh trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh = 1.000.000 – 250.000= 750,000
  Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối. = 1.000.000 – 250.000= 750,000
  NÓ CHÍNH là cái = LNST 177,600,000đ của bạn đó còn ví dụ của tôi = 750,000
  +6% vẫn tính trên LNST = 750.000*6%= 45,000
  Xác định lợi tức từ việc đầu tư vốn:
  N4212/C3388: 45,000
  Thuế TNCN của việc chi lợi tức:
  N3388/C3335: 45,000 x 5% = 2,250
  Nộp thuế TNCN:
  N3335/C111= 2,250
  Chi lợi tức cho thành viên:
  N3388/C111: 45,000 - 2,250= 42,750
  Cổ đông A vốn góp = 10 triệu=10%x42,750= 4,275
  Cổ đông B = 20 triệu=20%x42,750= 8,550
  Cổ đông C = 70 triệu=70%x42,750= 29,925
  Lợi nhuận còn lại sau thuế và sau khi chia cổ tức:
  Nợ 4212/ có 4211 = 750.000 – 45.000= 705,000

  ---------- Post added at 04:16 ---------- Previous post was at 04:15 ----------

  Xem thêm Ví dự 02:


  ---------- Post added at 04:17 ---------- Previous post was at 04:16 ----------

  Kết chuyển chi phí quản lý
  Nợ 911/ có 642 = 530,000,000
  Kết chuyển giá vốn:
  Nợ 911/ có 632= 1,500,000,000
  Kết chuyển chi phí khác
  Nợ 911/ có 811= 30,000,000
  Kết chuyển doanh thu thuần
  Nợ 511/ có 911 = 4,400,000,000
  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
  Tổng Có 911 – Tổng nợ 911 = Tổng doanh thu – tổng chi phí = 4,400,000,000-(530,000,000+1,500,000,000+30,000,000)= 2,340,000,000
  Chí phí thuế TNDN:
  Nợ 8211/ có 3334= 585,000,000
  Kết chuyển chi phí thuế TNDN
  Nợ 911/ có 8211= 585,000,000
  Kết chuyển lãi lỗ tháng x/2013
  Nợ 911/ có 4212=4,400,000,000-(530,000,000+1,500,000,000+30,000,000)- 585,000,000= 1,755,000,000
  = > Bạn xem lại cách tính toán của mình đã đúng chưa chúc bạn thành công

  ---------- Post added at 04:18 ---------- Previous post was at 04:17 ----------

  THÔNG TƯ Số: 123/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 7 năm 2012
  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
  số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP
  ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011
  của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều
  của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
  Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế
  2.29. Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính bao gồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độ kế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính khác theo quy định của pháp luật.
  Theo luật kế toán bạn vẫn được đưa vào sổ sách và hoạch toán bình thường nhưng đó chỉ là chi phí kế toán, theo luật thuế thì ko, vì thuế chỉ căn cứ vào chứng từ hóa đơn thì mới được chấp nhận là chi phí hợp lý do đó bạn phải theo dõi riêng và cuối năm khi làm quyết toán thuế TNDN thì loại ra đưa vào ô quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.6 : các khoản chi không được trừ khi xác định thuế TNDN=> làm tăng doanh thu tính thuế
  E cảm ơn các anh chị.

  Ở Quý 1 bạn đang lỗ = 130,000,000 => số dư cuối kỳ sổ cái TK NỢ 4212 lũy kế từ tháng 1-2-3 = 130,000,000
  Sang quý 2: bạn làm như bước trên:
  Nợ 911/ có 4212=4,400,000,000-(530,000,000+1,500,000,000+30,000,000)- 585,000,000= 1,755,000,000 = > Số lãi lũy kế của tài khoản CÓ 4212 = 1,755,000,000
  Theo tính chất lũy kế bù trừ Nợ có của tài khoản 4212 = 1,755,000,000 – 160,000,000= 1,595,000,000 => số dư Có TK 4212 từ : 1,755,000,000 giảm xuống còn : 1,595,000,000 sau khi trừ số lỗ : 160,000,000 => số dư cuối ký TK Có 4212 tại ngày 30/06/2013 = 1,595,000,000
  Ghi chú số này tự động nó cân đối cần trừ lẫn nhau trên Sổ cái và CĐPS = hàm Max

  ---------- Post added at 04:19 ---------- Previous post was at 04:18 ----------

  -Số dư cuối kỳ Nợ =MAX(0,E100+G100-H100-F100) nghĩa là nếu số dư đầu kỳ Nợ + phát sinh nợ - số dư đầu kỳ có – phát sinh có nếu <0, thì nó lấy 0 ,nếu >0 thì nó lấy = số dư đầu kỳ Nợ + phát sinh nợ - số dư đầu kỳ có – phát sinh có
  -Số dư cuối kỳ Có =MAX(0,F101+H101-G101-E101) nghĩa là nếu số dư đầu kỳ có + phát sinh có - số dư đầu kỳ nợ – phát sinh nợ nếu <0, thì nó lấy 0 ,nếu >0 thì nó lấy = số dư đầu kỳ có + phát sinh có - số dư đầu kỳ nợ – phát sinh nợ

  Khi kê khai thuế TNDN tạm tính quý II/2013
  [​IMG]
  Số tiền 130,000,000 đó bạn nhập vào chỉ tiêu số [28]: số lỗ chuyển kỳ này
  Còn trên sổ sách bạn làm theo hướng dẫn trên 130,000,000 tự động trừ trên sổ cái TK 4212 nha bạn:


  ---------- Post added at 04:20 ---------- Previous post was at 04:19 ----------

  Bạn xem hàm và công thức theo phai đi kèm:
  SỔ SÁCH KẾ TOÁN
  LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SỔ SÁCH BẰNG EXCEL: HÌNH THỨC CHỨNG TỪ GHI SỔ
  SO SACH CTGS.rar
  BCTC-2012.rar

  HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ SỔ SÁCH BẰNG EXCEL: HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG
  SO SACH NHAT KY CHUNG.rar
  Bao cao tai chinh - 2012.rar

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2011
  Bao cao tai chinh - Xuan Thao - 2011.rar

  BCTC 2013.rar
  So sach 2012 _thinh phat.rar

  ---------- Post added at 04:21 ---------- Previous post was at 04:20 ----------

  TẠM TÍNH QUÝ:
  NHAT KY CHUNG.rar

  Hy vọng tập tài liệu sổ sách kế toán doanh nghiệp sữa chữa ô tô này sẽ giúp ích cho bạn
  KE TOAN O TO.rar

  Thủ Quỹ tiền mặt
  Thu Quy.rar
  BCTC 6.rar


  SO SACH 2005.rar
   
 11. buibinh

  buibinh New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  Bác Xinh kiến thức giỏi thật. Đọc mấy bài của bác thật hay. Cảm ơn bác
   
 12. tranxuankt87

  tranxuankt87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  44
  :tuyetvoi::tuyetvoi:
   
 13. bangkhoc

  bangkhoc Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  :oanuc: e chỉ sợ làm TM báo cáo tài chính thôi :-( :phienghe: có 1 mình làm kế toán lại mới ra trường:JFBQ00220070528A: biết gì đâu :cuutui: cuối năm làm bản thuyết minh báo cáo tài chính là ăn gạch ngon
   
 14. dochaupha231

  dochaupha231 New Member Hội viên mới

  Ðề: Cách kết chuyển vào TK911

  y chang lý thuyết, nói cũng như hk nói
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.