Biên bản thanh lý HDLĐ

Thảo luận trong 'Giúp đỡ khác' bắt đầu bởi hienmai, 28/10/08.

 1. hienmai

  hienmai New Member Hội viên mới

  Cả nhà ơi! Cho em hỏi với ah.
  Cty em muốn chấm dứt HDLĐ với một nhân viên đã ký HDLĐ trong thời hạn một năm. Nhưng qua 2 tháng làm việc Giám đốc nhận thấy trình độ chuyên môn của nhân viên này ko đáp ứng được yêu cầu công việc. Vì vậy đã cho nghỉ.
  Bây giờ em ra BHXH làm biên bản thu hồi thẻ BHYT thì họ yêu cầu phải có Quyết định chấm dứt HDLD. Vậy có ai có biểu mẫu ko ah? Gửi cho em với được ko ah?
  Em cảm ơn cả nhà.
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/10/08
                
 2. dangvan

  dangvan pinpin Hội viên mới

  Ðề: Biên bản thanh lý HDLĐ

  CÔNG TY TNHH
  -------
  Số: ……../QĐ-NV
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  -----*&*-----
  ..............., ngày tháng năm

  QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH
  “V/v Chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông ...........

  GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH
  - Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006;
  - Căn cứ vào Luật lao động nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi và bổ xung có hiệu lực từ ngày 01/01/2003;
  - Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty TNHH ;
  - Căn cứ vào nguyện vọng cá nhân của Ông ............
  - Xét đề nghị của phòng Tổ chức hành chính,

  QUYẾT ĐỊNH

  ĐIỀU 1: Chấm dứt hợp đồng lao động có xác định thời hạn đối với.
  Ông (Bà) : ..............
  Sinh ngày : .................
  Quê quán : .........................
  Nghề nghiệp : Kỹ sư xây dựng
  Chức vụ : Nhân viên
  Kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2008.
  ĐIỀU 2: Ông (Bà) có tên tại điều I được hưởng các quyền lợi và phải thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn theo quy định của công ty.
  Ông Đỗ Mạnh Hùng có trách nhiệm bàn giao công việc cho người tiếp quản đến hết ngày 10/03/2008 (có biên bản bàn giao đính kèm).
  ĐIỀU 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Tài chính kế toán, phòng Tổ chức hành chính, Ông (Bà) có tên trên và các phòng ban liên quan căn cứ quyết định thi hành.

  NƠI NHẬN:
  - Như điều III;
  - Lưu VP. CÔNG TY TNHH
  (Tiêu đề của doanh nghiệp)


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  +++
  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2008  QUYẾT ĐỊNH THÔI VIỆC


  - Căn cứ Bộ Luật Lao Động.

  - Căn cứ Biên bản Thanh lý Hợp đồng Lao động ký ngày ___/____/ 2006 của ông (bà) __________ với Công ty [ABC]

  BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY [ABC]


  QUYẾT ĐỊNH


  Điều 1: Nay thỏa thuận cho ông (bà) có tên sau đây được nghỉ việc tại Công ty [ABC] kể từ ngày ____ tháng ____ năm 2006 và được hưởng các khoản trợ cấp thôi việc theo luật định:

  Ông (Bà) ________________________

  Sinh ngày: ________________________

  Chức vụ: ________________________

  Bộ phận công tác: ________________________

  Điều 2: Ông/Bà _________________________ và các Ông/Bà Phó Giám đốc Hành chính, Trưởng phòng Phòng Kế Toán, Phòng Tổ Chức và các bộ phận khác của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

  CTY [ABC}

  (Giám đốc ký tên và đóng dấu)

  Nơi nhận:

  - Ông/Bà ____________ (để biết & thi hành)

  - Phó Giám đốc Công Ty (để biết & thi hành)

  - Phòng Kế Toán Công Ty (để biết & thi hành)

  - Phòng Tổ Chức Công Ty (để biết & thi hành)

  - Phòng LĐTB & XH quận ____, TP. HCM (để báo cáo).

  Mẫu Quyết định thôi việc nêu trên chỉ có giá trị tham khảo, trong thực tế bạn có thể có những điều chỉnh cho phù hợp với từng tình huống cụ thể.
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/10/08

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.