biên bản đối chiếu công nợ

Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

hãy giúp mình với , mình đang rất cần mẫu bảng đối chiếu công nợ

:hmm: Là sao? Bạn nói rõ hơn một chút đi. Mình cũng đã từng làm kế toán công nợ. Nhưng cái bảng đối chiếu công nợ đó là như thế nào.
Bạn thử xem cái này có giúp bạn được không?


Nếu không thì bạn có thể nói rõ hơn một chút nhé.
 
Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

Đây là biên bản đối chiếu công nợ giữa bên bán và bên mua, bạn xem có đúng cái bạn cần không nhé
 

Đính kèm

  • bienbandoichieucongno.xls
    311 KB · Lượt xem: 10,373
Sửa lần cuối:
Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

CTY............ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:……/2008 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
***** -- *****

........... ,ngày ...tháng ... năm 2008

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
- Căn cứ hợp đồng số........
- Căn cứ biên bản xác nhận khối lượng công...(căn cứ vào những giấy tờ cụ thể)...
Hôm nay vào lúc....giờ...ngày... tháng ....năm... tại văn phòng.... đại diện hai bên gồm có:
ĐẠI DIỆN BÊN A:
Ông: ...... Chức vụ: .........
công ty.....
Địa chỉ: ............
điện thoại:......
TK ngân hàng:.......
mã số thuế:.....

ĐẠI DIỆN BÊN B:
Ông: ...... Chức vụ: .........
công ty.....
Địa chỉ: ............
điện thoại:......
TK ngân hàng:.......
mã số thuế:.....
Hai bên cùng thống nhất lập biên bản đối chiếu công nợ như sau:
1) Bên A đã giao cho bên A
stt-ngày tháng- nội dung giao- sl-đơn gia-thành tiền-ghi chú
2) Bên B đã thanh toán cụ thể: ngày tháng/số tiền/người thanh toán...
3) cân đối công nợ hai bên
4) Cam kết ngày thanh toán của bên...nếu có tranh chấp biên bản có giá trị pháp lý trước tòa án kinh tế
Biên bản kết thúc cùng ngày hai bên đã thống nhất và đọc lại cho hai bên cùng nghe
Biên bản được lập làm hai bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 
Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

có ai cho tôi mẫu bảng công nợ với. tôi không phải dân kế toán nhưng tôi phải sử dụng bảng công nợ để nhập liệu công nợ khách hàng. tôi làm bên in gia công KTS khổ lớn.
cảm ơn các bạn rất nhiều.
 
Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

có ai cho tôi mẫu bảng công nợ với. tôi không phải dân kế toán nhưng tôi phải sử dụng bảng công nợ để nhập liệu công nợ khách hàng. tôi làm bên in gia công KTS khổ lớn.
cảm ơn các bạn rất nhiều.

B dùng theo mẫu đối chiếu công nợ trên rồi chỉnh thêm 1 số chỗ cho phù hợp với bảng công nợ của bạn.
 
Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

Giúp mình với:
Mình đang rất cần mẫu bản bù trừ công nợ 3 bên. Cảm ơn rất nhiều.
 
Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

Mỗi công ty có một biên bản đối chiếu công nợ riêng. nhưng cơ bản như bạn dinhhonghhn là đc đó. mọi ng dựa vào đó mà phát triển theo cty của riêng mình
 
Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

Đây là biên bản đối chiếu công nợ của công ty mình, bạn tham khảo thử xem.hi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
Từ ngày .......... Đến ngày...............
Hôm nay, ngày ..... tháng .........năm 20...., đại diện hai bên gồm có:
Bên A:
Địa chỉ:
Đại diện bởi Ông: Chức vụ:
Bên B:
Địa chỉ:
Đại diện bởi Ông: Chức vụ:
Cùng tiến hành đối chiếu và thống nhất công nợ từ ngày ........... đến ngày .............., chi tiết như sau:
Nội dung Số phải thu Số đã thu Số còn phải thu Nội Dung
Số dư đầu kỳ............
Số phát sinh .........
Số dư cuối kỳ ......................
Như vậy tính đến ngày ............, bên B còn nợ bên A số tiền là: .............đ.
Số tiền bằng chữ: .................................................................................... đồng.
Biên bản được lập thành 2 bản. Mỗi bên giữ 1 bản có giá trị như nhau.
Nếu trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày nhận được Biên bản đối chiếu này mà Quý khách không phản hồi thì xem như Quý khách chấp nhận số dư nợ trên.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
 
Ðề: biên bản đối chiếu công nợ

minh lam o nha hang ban nao co bang doi chieu cong no khach hang dung cho cac nha hang khong giup minh voi
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top