Anh chị giúp em với huhu

Tiên Nhỏ

New Member
Hội viên mới
Công ty An Thịnh là 1 công ty chế biến thực phẩm.Các vấn đề sau đây có liên quan đến hàng tồn kho công ty:


a) Trong những năm gần đây công ty đã sử dụng 1 hệ thống chi phí chuẩn làm công cụ cho việc trợ giúp cho công việc quản lý nhà nước,sai số trong chi phí chuẩn cho đến hiện tại là không đáng kể và được xóá trực tiếp trong các BCTC được lập hàng năm. Tuy nhiên công ty đã gặp phải 2 vấn đề sau trong năm BCTC kết thúc 31/3/200X:


 • Sai số lớn hơn rất nhiều do chi phí NVL và nhân công tăng mạnh cũng như sản xuất giảm sút.
 • Một số lượng lớn sản xuất ra nhưng cuối năm chưa bán được hết. Điều này 1 phần do sản phẩm công ty có giá cao.

Giống như trước đây ban quản lý công ty dự định xóa bỏ trực tiếp sai số này,coi như là chi phí định kỳ và xoa 1 phần chi phí của hàng tồn kho chưa bán hết.


b) Lượng hàng nguyên liệu tồn kho cuối năm tương ứng với mức sử dụng 8 tháng, mức tồn kho tương đương sử dụng trong 2 tháng,giá trị thay thể của hàng tồn kho thấp hơn chi phí ban đâu.


Yêu cầu: Căn cứ vào chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, anh (chị) hãy chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong vấn đề hạch toán hàng tồn kho công ty? Theo anh (chị) nên sửa sai thế nào cho phù hợp với quy định của VAS02.
 
Có anh chị nào giúp em với em đọc chuẩn mực kt hàng tồn kho rồi mà vẫn ko hiểu gì huhu
 
Công ty An Thịnh là 1 công ty chế biến thực phẩm.Các vấn đề sau đây có liên quan đến hàng tồn kho công ty:


a) Trong những năm gần đây công ty đã sử dụng 1 hệ thống chi phí chuẩn làm công cụ cho việc trợ giúp cho công việc quản lý nhà nước,sai số trong chi phí chuẩn cho đến hiện tại là không đáng kể và được xóá trực tiếp trong các BCTC được lập hàng năm. Tuy nhiên công ty đã gặp phải 2 vấn đề sau trong năm BCTC kết thúc 31/3/200X:


 • Sai số lớn hơn rất nhiều do chi phí NVL và nhân công tăng mạnh cũng như sản xuất giảm sút.
 • Một số lượng lớn sản xuất ra nhưng cuối năm chưa bán được hết. Điều này 1 phần do sản phẩm công ty có giá cao.

Giống như trước đây ban quản lý công ty dự định xóa bỏ trực tiếp sai số này,coi như là chi phí định kỳ và xoa 1 phần chi phí của hàng tồn kho chưa bán hết.


b) Lượng hàng nguyên liệu tồn kho cuối năm tương ứng với mức sử dụng 8 tháng, mức tồn kho tương đương sử dụng trong 2 tháng,giá trị thay thể của hàng tồn kho thấp hơn chi phí ban đâu.


Yêu cầu: Căn cứ vào chuẩn mực kế toán hàng tồn kho, anh (chị) hãy chỉ ra những điểm chưa hợp lý trong vấn đề hạch toán hàng tồn kho công ty? Theo anh (chị) nên sửa sai thế nào cho phù hợp với quy định của VAS02.
Dựa trên thông tin cung cấp, có thể xác định những điểm chưa hợp lý trong vấn đề hạch toán hàng tồn kho của Công ty An Thịnh như sau:

1. Sai số chi phí chuẩn:


 • Việc sử dụng hệ thống chi phí chuẩn để hỗ trợ quản lý nhà nước là phù hợp. Tuy nhiên, việc xóa bỏ trực tiếp sai số chi phí chuẩn trong BCTC là không hợp lý. Theo VAS 02, sai số chi phí chuẩn phải được hạch toán vào giá gốc hàng tồn kho hoặc chi phí sản xuất kinh doanh tùy theo nguyên nhân phát sinh.
 • Sai số chi phí chuẩn lớn hơn nhiều trong năm BCTC 20X do biến động giá cả nguyên vật liệu, nhân công và sản lượng sản xuất cho thấy hệ thống chi phí chuẩn của công ty không còn phù hợp. Cần cập nhật hệ thống chi phí chuẩn để phản ánh chính xác chi phí sản xuất thực tế.
2. Xử lý hàng tồn kho cuối năm:

 • Việc xóa bỏ một phần chi phí của hàng tồn kho chưa bán hếtkhông đúng theo quy định VAS 02. Giá trị hàng tồn kho phải được xác định dựa trên giá trị thuần có thể thực hiện được, không được phép điều chỉnh giá trị theo ý muốn.
 • Lượng hàng tồn kho cuối năm tương ứng với mức sử dụng 8 tháng, giá trị thay thế thấp hơn chi phí ban đầu cho thấy có nguy cơ tồn kho dư thừa và giảm giá trị. Cần đánh giá khả năng tiêu thụ của các mặt hàng tồn kho và lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu cần thiết.
Đề xuất sửa sai theo VAS 02:

 • Hạch toán sai số chi phí chuẩn:
  • Xác định nguyên nhân phát sinh sai số chi phí chuẩn.
  • Phân bổ sai số chi phí chuẩn vào giá gốc hàng tồn kho hoặc chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp.
  • Cập nhật hệ thống chi phí chuẩn để phản ánh chính xác chi phí sản xuất thực tế.
 • Xử lý hàng tồn kho cuối năm:
  • Xác định giá trị thuần có thể thực hiện được của từng mặt hàng tồn kho.
  • Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nếu giá trị thay thế thấp hơn giá gốc.
  • Thực hiện các biện pháp để giải quyết hàng tồn kho dư thừa, chẳng hạn như giảm giá bán, thanh lý, v.v.
Ngoài ra, Bạn cũng nên:

 • Tăng cường quản lý hàng tồn kho, bao gồm việc theo dõi chặt chẽ lượng hàng tồn kho, lập kế hoạch sản xuất hợp lý, và áp dụng các biện pháp để giảm thiểu rủi ro tồn kho dư thừa.
 • Thường xuyên rà soát hệ thống chi phí chuẩn để đảm bảo tính chính xác và phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tham khảo thủ thuật macbook tại: http://applegeek.org
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top