A/c giúp e hoạch toán hóa đơn này? Có phải TSCĐ k?

Trần văn Luôn

New Member
Hội viên mới
z3488801276098_50b0ef3a2b267acee6fbb6cd0b32f036.jpg
z3488801306417_d8292a7b85d3f6b2076d15070a42d732.jpg
 
Theo kn của mình thì là không
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top