Kết quả tìm kiếm

 1. P

  MainForm - SubForm (thao tác với nút KHÔNG)

  MainForm - SubForm (thao tác với nút KHÔNG) Chào mọi người! Tôi có MainForn Hóa Đơn NX (F_HoaDon_NX), trong đó tôi có nhúng 1 SubForm Hàng Hóa NX (sub_HangHoa_NX) và các nút lệnh: THÊM, SỬA, XÓA, GHI, KHÔNG. Mỗi hóa đơn mua hàng (mainForm) sẽ có rất nhiều mặt hàng trên đó (subForm). Trong quá...
 2. P

  Dữ liệu trong mainForm và subForm

  Xin chào các bạn trên diễn đàn! Tôi có 2 yêu cầunhỏ nhờ các bạn xem xét giúp đỡ: 1. Tôi có 1 mainform và 1 subform dữ liệu. Tôi muốn ngăn mainform lưu dữ liệu khi subform bị rỗng (vd: mainform Hóa Đơn (khóa chính: MAHD, subform Nhập Hàng (khóa phụ: MAHD)). Tôi có thiết kế nút "Thêm" và nút...
 3. P

  Tự động tạo Mã Hàng theo Nhóm Hàng với số thứ tự tăng dần

  Chào các bạn! Tôi có 1 CSDL về quản lí Hàng Hóa như sau: 1. T-NhomHangHoa (MaNhom (khóa chính), TenNhom); VD: dữ liệu là: TL - THUỐC LÁ, BK - BÁNH KẸO, NH - NƯỚC HOA,... 2. T-HangHoa (MaHH (khóa chính), TenHH, MaNhom, DVT, QuiCach; VD: dữ liệu sẽ nhập dựa theo Nhóm Hàng. Vì mỗi Nhóm Hàng có...
Top