Kết quả tìm kiếm

 1. K

  Thuê kiểm toán hạch toán sao mọi người.??????????

  Ðề: Thuê kiểm toán hạch toán sao mọi người.?????????? :money: Thank nha!
 2. K

  Thuê kiểm toán hạch toán sao mọi người.??????????

  Cty co thuê kiểm toán hết 10 tr, nhưng công ty bỏ ra có 5 tr, còn thu từ lương NV 5tr để trả kiểm toán. tiền Kiểm toán đã trả hết nhưng thu từ NV thì trừ dần trong 2 tháng. vậy phải hạc toán sao đây Pro nào biết chỉ giùm cái, gấp lắm :D:tapta: Thank nhiều !
 3. K

  Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế lên HTKK 3.2.0

  Ðề: Hướng dẫn nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai thuế lên HTKK 3.2.0 Mình kê khai sai : tạm tính thuế TNDN trên 3.1.7 khi kê khai bổ sung trên mạng thì không hỗ trợ 3.1.7 nữa, mình kê bổ sung trên 3.2.0 thì bị lỗi như trên không ghi hay in được không biết khắc phục sao nữa. đã sửa date time...
Top