Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Định khoản kế toán NLVL

    Ðề: Định khoản kế toán NLVL ở đây có 2 ý kiến xử lý tài sản thiếu, theo minh biết thi HT vào 1381, nhu bạn takuda_khoad la jong ý mình. phần trong định mức thì bạn đưa vào 632 còn phần còn lại thì do nhân viên thu mua chiu nếu cty bạn trừ lương thi HT vào N334 còn nếu thu tiền mặt thì N111
Top