Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Vẫn có người lấy đàn ông

    Chánh án hỏi đương sự đang trong trạng thái run lẩy bẩy. - Bị cáo có vợ chưa? - Dạ... rồi! - Người ấy là ai? - Dạ... bẩm tòa... một người phụ nữ! - Anh đừng có giỡn mặt ở chốn pháp đình! Thế anh đã nghe nói ai lấy một người... đàn ông chưa? - Bẩm, dạ có! Thưa tòa! Như... chị tôi ấy! -...
Top