Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty mà không lấy hoá đơn, số tiền này phải làm thế nào?

    Ðề: Khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty mà không lấy hoá đơn, số tiền này phải làm thế nào? anh chị ơi giúp em định khoản vs!!!! 1. doanh nghiệp mua vật liệu chính chưa thanh toán cho công ty x theo giá thanh toán là 189.000.000 trong đó thuế GTGT là 5% không nhập kho đưa thẳng vào...
Top