Kết quả tìm kiếm

 1. LoveBlue

  access project dùng nhiều csdl sql server

  Ðề: access project dùng nhiều csdl sql server Nếu muốn như bạn này thì ta dùng Ms Access bình thường, connect SQL server thông qua ODBC. Rồi muốn link bao nhiêu database tùy thích!
 2. LoveBlue

  Cơ sở dữ liệu Access nhiều người người dùng

  Ðề: Cơ sở dữ liệu Access nhiều người người dùng Nếu bạn có làm cơ chế Phong tỏa bản ghi thì vẫn có thể tái hiện nó lại trên Access mà. Nói chung Access hoàn toàn giải quyết được vấn đề nếu chúng ta thiết kế tốt!
 3. LoveBlue

  Giúp mình bị lỗi phóng to chữ trong Form của Access !

  Ðề: Giúp mình bị lỗi phóng to chữ trong Form của Access ! Bạn chép thêm bộ Font đang dùng trong máy bạn. Vào máy kia là được!
 4. LoveBlue

  Giải pháp nào cho compact CSDL lớn !

  Ðề: Giải pháp nào cho compact CSDL lớn ! Lớn quá thì upsize lên SQL server mà xài! Vả lại file Access chỉ phình lên bất thường khi bạn thao tác xóa record, xóa bảng, xóa object...mà việc này chả liên quan gì đến Backend cả, Backend chỉ dùng để lưu dữ liệu thôi, mọi thứ nên xử lý ở front-end.Vì...
 5. LoveBlue

  Xin giúp đỡ về việc kết hợp giữa hai bảng

  Ðề: Xin giúp đỡ về việc kết hợp giữa hai bảng Bạn thử cho record source của báo cáo là 1 query thế này: Select STT, Ngày Thu, Họ Tên, Lý do , [số tiền] as Thu, 0 as Chi from Thu Union all Select STT, Ngày Thu, Họ Tên, Lý do , 0 as Thu, [số tiền] as Chi from Chi Ở field số tiền thu Thu...
 6. LoveBlue

  Link table qua ODBC

  Ðề: Link table qua ODBC Khi bạn link qua ODBC , việc đọc xóa không phải là vấn đề. Vấn đề là bạn kết nối ODBC bằng user nào? User đó có quyền ghi, đọc, xóa không? Quyền của user này do SQL server quản lý! Xem thêm cách chuyển lên SQL server của mình: Upsize Access lên MS SQL server
 7. LoveBlue

  Xin cho hỏi cú pháp tham chiếu đến textBox thuộc subForm

  Ðề: Xin cho hỏi cú pháp tham chiếu đến textBox thuộc subForm Có một mánh nhỏ thế này, bạn vào khung soạn query, tạo 1 query mới. Sau đó dùng công cụ Build, browser tới form đang load. Tất tần tật đối tượng sẽ hiện ra mặc sức cho bạn lựa chọn! Và cú pháp bạn cũng chả phải quan tâm làm gì, cứ...
 8. LoveBlue

  Chọn câu lệnh SQL hay Query ???

  Ðề: Chọn câu lệnh SQL hay Query ??? Theo mình thì cả hai là tương tương nhau về tốc độ xử lý. Tuy nhiên có một ít khác biệt: Query của Access bạn thao tác với nó gần như 1 table ảo. (tương tự như view), đồng thời hệ thống phải lưu nó lại, kể cả lưu ngày giờ nó được user nào gọi ra... Trong...
 9. LoveBlue

  Đếm ngày trong một Tháng/Năm

  Ðề: Đếm ngày trong một Tháng/Năm Hàm đếm số ngày trong tháng: Function totalDayOfMonth(m As Integer, y As Integer) As Integer totalDayOfMonth = Day(DateSerial(y, m + 1, 0)) End Function m: tháng cần theo dõi y: năm cần theo dõi Kết quả trả về số ngày trong tháng cần theo dõi Ví dụ...
 10. LoveBlue

  Cho ngày tháng khi ENTER qua

  Ðề: Cho ngày tháng khi ENTER qua Trong properties--> tab Data. Thuộc tính Default value. Bạn nhập: =Date()
 11. LoveBlue

  Đưa giá trị biến vào report

  Ðề: Đưa giá trị biến vào report Tạo 1 function public như Haquocquan là ok!
 12. LoveBlue

  Có cách nào để lấy về thời gian hệ thống của 1 máy qua mạng Lan không mọi người ?

  Ðề: Có cách nào để lấy về thời gian hệ thống của 1 máy qua mạng Lan không mọi người ? bạn cho shotcut nó vào menu ******* để nó khởi động cùng máy chủ
 13. LoveBlue

  Có cách nào để lấy về thời gian hệ thống của 1 máy qua mạng Lan không mọi người ?

  Ðề: Có cách nào để lấy về thời gian hệ thống của 1 máy qua mạng Lan không mọi người ? Nó chỉ làm được khi back-end(máy A) có một chương trình thường trực lưu lại giờ hệ thống khi có request. Người ta gọi đó là chương trình theo ứng dụng Client- server. Nghĩa là chương trình dành cho máy chủ...
 14. LoveBlue

  Làm sao để tắt chế độ Read Only khi mở file Access qua mạng Lan ?

  Ðề: Làm sao để tắt chế độ Read Only khi mở file Access qua mạng Lan ? Cái đuôi là chuyện cái đuôi! Có liên quan gì đến cấu trúc file đâu! Con Mèo MiMi, một ngày nọ bạn vui tính đổi tên gọi nó là chó Milu ...thì cũng không biến nó thành chó được, chẳng qua người nghe nhưng chưa thấy tưởng nó...
 15. LoveBlue

  Làm sao để tắt chế độ Read Only khi mở file Access qua mạng Lan ?

  Ðề: Làm sao để tắt chế độ Read Only khi mở file Access qua mạng Lan ? File back-end không nhất thiết đặt pass đâu bạn. Có nhiều cách để dấu hoặc bảo vệ. Ví dụ như bạn set sercurity cho thư mục share cho user chỉ read/write nhưng không có delete. Bạn đổi đuôi mở rộng của file back-end từ...
 16. LoveBlue

  Làm sao để tắt chế độ Read Only khi mở file Access qua mạng Lan ?

  Ðề: Làm sao để tắt chế độ Read Only khi mở file Access qua mạng Lan ? Việc này là do sercurity của Máy client, chứ không phải của MS Access. Không riêng gì Access, tất cả chương trình mở thông qua mạng đều bị chặn vậy cả nên việc tìm code là vô nghĩa! (từ bản Win Xp3 trở về sau). Tốt nhất...
 17. LoveBlue

  Giúp mình vấn đề 2 người cùng sửa dữ liệu trên 1 bản ghi qua mạng Lan

  Ðề: Giúp mình vấn đề 2 người cùng sửa dữ liệu trên 1 bản ghi qua mạng Lan Mấy cái hàm này mình sưu tầm chứ chưa dùng thử! Các số Seria là duy nhất, nhưng hiện tại có 1 số cao thủ viết hook giả lập cho máy nhận nhầm số Seria định sẵn. Mình nghĩ trong phạm vi chương trình của bạn chẳng ai làm...
 18. LoveBlue

  Giúp mình vấn đề 2 người cùng sửa dữ liệu trên 1 bản ghi qua mạng Lan

  Ðề: Giúp mình vấn đề 2 người cùng sửa dữ liệu trên 1 bản ghi qua mạng Lan Bạn vào đây để tham khảo các hàm lấy về seria của CPU- Mainboard và ổ cứng. http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=93099&page=4
 19. LoveBlue

  Giúp mình vấn đề 2 người cùng sửa dữ liệu trên 1 bản ghi qua mạng Lan

  Ðề: Giúp mình vấn đề 2 người cùng sửa dữ liệu trên 1 bản ghi qua mạng Lan Auto thì thế nào? Bạn có kịch bản nào cho auto chưa? Làm sao phân biệt được ID bị kẹt với ID do người dùng đang edit? Nếu bạn vẫn đeo đuổi theo cách này thì nên phân thời gian , ví dụ so sánh thời gian hiện hành khi...
 20. LoveBlue

  Giúp mình vấn đề 2 người cùng sửa dữ liệu trên 1 bản ghi qua mạng Lan

  Ðề: Giúp mình vấn đề 2 người cùng sửa dữ liệu trên 1 bản ghi qua mạng Lan Lấy về tên máy tính đang dùng ta dùng hàm Environ("ComputerName"), bạn có thể xử gì với hàm này tùy ý! Việc tránh 2 user cùng edit 1 record ta có 2 giải pháp: - giải pháp 1 như của Xuân Thanh. - Giải pháp 2 : (...
Top