Kết quả tìm kiếm

  1. A

    [HCM] ATC Furniture Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

    Mô tả công việc kế toán tổng hợp: Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi...
  2. A

    Kinh nghiệm đi phỏng vấn xin việc kế toán

    riết rồi kinh nghiệm phỏng vấn cũng là một kỹ năng mềm nhỉ
Top