Kết quả tìm kiếm

 1. N

  Chia sẻ slide bài giảng về giao dịch liên kết mới nhất

  nguyenthanhthuan2102@gmail.com. Thanks !
 2. N

  Tặng file Đánh giá tính khả thi của dự án

  Mình xin file với nhé: nguyenthanhthuan2102@gmail.com. Cảm ơn
 3. N

  Tặng file Dashboard dự báo lợi nhuận cho một dự án Start Up

  Mình xin file với: nguyenthanhthuan2102@gmail.com. Cảm ơn
 4. N

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Cho e xin nhé. Thanks a. nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 5. N

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Cho e xin nhé. Thanks a. nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 6. N

  Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

  Cho mình xin file qua mail: nguyenthanhthuan2102@gmail.com Cảm ơn bạn.
 7. N

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Gởi mình nhé Mail: nguyenthanhthuan2102@gmail.com Thanks
 8. N

  Tặng file Tính Hệ số nguy cơ phá sản Altman Z-Score tự động

  Cho mình xin với nha ad, mail nguyenthanhthuan2102@gmail.com thanks Ad.
 9. N

  Tặng bộ đồ nghề để quản trị dòng tiền hiệu quả cho kế toán trưởng

  Cho mình xin file tham khảo nhé. Thanks ! nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 10. N

  Tặng File tính Piotroski F-Score - Đánh giá sức khỏe tài chính tự động

  Cho mình xin file tham khảo nhé. Thanks ! nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 11. N

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay

  Cho mình xin file tham khảo nhé. Thanks ! nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 12. N

  Tặng file Mô hình Benish M-Score đo lường mức độ đáng tin cậy của báo cáo tài chính

  Cho mình xin file tham khảo nhé. Thanks nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 13. N

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Gửi giúp mình cảm ơn nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 14. N

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  Gửi giúp mình cảm ơn nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 15. N

  Chia sẻ file dashboard phân tích lợi nhuận trên mỗi khách hàng

  Gửi giúp mình cảm ơn nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 16. N

  Tặng file dashboard phân tích hiệu suất bán hàng

  Gửi giúp mình cảm ơn nguyenthanhthuan2102@gmail.com
 17. N

  Tặng file KPI Dashboard phân tích chỉ tiêu danh thu

  gửi vào mail nguyenthanhthuan2102@gmail.com giúp mình nhé. Thanks !
 18. N

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  cho mình xin file tham khảo nhé. Email: nguyenthanhthuan2102@gmail.com Thanks
 19. N

  Tặng file dashboard phân tích tình hình tài chính

  cho mình xin file tham khảo nhé. Email: nguyenthanhthuan2102@gmail.com Thanks
 20. N

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  cho mình xin file tham khảo nhé. Email: nguyenthanhthuan2102@gmail.com Thanks
Top