Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Hỏi cách sử dụng file kế toán excel

    Ðề: Hỏi cách sử dụng file kế toán excel Các bạn ơi bạn nào có phần mềm kế toán trên e xcel thì gởi cho mình với, mình là kế toán như từ trước đến nay mình chỉ làm trong công ty nhỏ chưa có xài phần mềm gì cả chỉ thu chi thông thường thôi, có bạn nào đã làm rồi thì chỉ cho mình với, cảm ơn các...
  2. D

    Mẫu sổ theo dõi công nợ

    Ðề: mẫu sổ theo dõi công nợ có j đâu mà khó, mình thì mình làm ra 1file excel sau đó mình phân ra từng sheet một đăt tên cho từng khách hàng .... bạn có thể vào yahoo của mình, mình sẽ gởi cho. comay2003h@yahoo.com
Top