Kết quả tìm kiếm

  1. chinhanh1102

    Kinh nghiệm đi phỏng vấn xin việc kế toán

    Ngoài nghiệp vụ ra thì còn những cái cơ bản cũng cần chuyên nghiệp, như những câu giới thiệu bản thân, điểm mạnh điểm yếu, mục tiêu nghề nghiệp, cũng cần chuẩn mới tạo được ấn tượng. Có thể tham khảo bài viết này https://timviec365.vn/cau-hoi-tuyen-dung/bo-cau-hoi-phong-van-ke-toan-tl22.html
  2. chinhanh1102

    kinh nghiệm phỏng vấn

    Bạn có thể tham khảo các câu hỏi phỏng vấn và những kỹ năng trả lời cần thiết tại đây: https://timviec365.vn/cau-hoi-tuyen-dung chúc các bạn thành công.
Top