Kết quả tìm kiếm

  1. W

    Hỏi cách đăng ký lao động và làm bảo hiểm xã hội cho nhân viên

    Ðề: Hỏi cách đăng ký lao động và làm bảo hiểm xã hội cho nhân viên đóng bảo hiểm dựa trên mức lương cơ bản bạn à, tức là mức lương tính bảo hiềm là 2.000.000. còn nếu công ty có nộp KPCĐ thì phần KPCĐ bạn phải lấy tổng lương thực tế của Công nhân là 3.500.000đ ---------- Post added at 12:52...
  2. W

    Kế toán các khoản đầu tư tài chính

    Ðề: Kế toán các khoản đầu tư tài chính tớ là mem mới, tớ muốn hỏi cái cách post câu hỏi lên diễn đàn cái, còn câu hỏi của bạn thì khoản đó hạch toán vào 515_ doanh thu tài chính
Top