Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị

    Ðề: Bài tập trắc nghiệm kế toán quản trị 1.Kỳ tính giá thành của một công ty được quy định là: a.Tháng b.Quý c.Năm d.Tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty 2.Đối tượng tính giá thành sản phẩm đối với một công ty là: a.Sản phảm b.Chi tiết c.Công trình, dịch vụ… d.Tùy...
Top