Kết quả tìm kiếm

  1. T

    TSCĐ thuê Tài Chính

    Ðề: TSCĐ thuê Tài Chính_Help me! với bài này thì làm thế nào ạ: ngày 1/1 dn thêu 1 tscđ dùng cho sản xuất sản phẩm, theo hợp đồng đi thuê thời hạn là 4 năm,( thời gian sử dụng dự kiến là 4 năm mỗi năm dn phải trả cho đơn vị cho thuê là 32.141.250 đ trong đó 2.141.259đ là thuế gtgt, 30.000.000đ...
Top