Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Kết nối SQL server với Access

    Chào Phatnq2002 co cach nao 1 file access chia se nhieu may cung su dung (su dung split database nhưng code không hỉu) liên kết table với form, query......(table đặt trên ổ đĩa shere) xin chỉ giáo thêm...
Top