Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Cho vay chuyển khoản qua tai sản ngân hàng khác. Kế toán nhân hàng

  Ðề: Cho vay chuyển khoản qua tai sản ngân hàng khác. Kế toán nhân hàng hjhj. mình dang đừng ở cưng vị la ngân hàng cho vay ma. mình lam rồi mà dang bi vướng ở chổ chi phí trừ vào tiền vay của khách hàng thôi . tại minh cho vay thông qua nh khác hệ thống. mà lại tao thành tk tiền gửi. minh...
 2. P

  [giúp gấp] thu tiền vay ngắn hạn.

  Ðề: [giúp gấp] thu tiền vay ngắn hạn. bạn ơi , nếu là kế toán ngân hàng mói có thu nợ và lãi chứ. doanh ngiêp bình thường cũng cho vay hả nếu là ktnh thì là n1011 50.800.000 co2111 50.000.000 co702 800.000
 3. P

  Cho vay chuyển khoản qua tai sản ngân hàng khác. Kế toán nhân hàng

  MỌI NGƯỜI ƠI GIÚP MÌNH VỚI LÀM GIÚP MINH CÂU NÀY NHA!!!!!!!!!! cho vay ngán hạn 300.000.000đ , khách hàng đề NGHỊ chuyển vào tài sản tiền gửi dang mở tại một ngân hàng khác hệ thống. chi phí chuyển tiền là 200.000đ, thuế GTGT là 10% trừ vào tiền vay của khách hàng hjxxx.giúp mình với
Top