Kết quả tìm kiếm

 1. D

  Kế toán quản trị nhà hàng

  Truy tìm định mức cho từng món ăn.
 2. D

  Công ty xây dựng khách hàng thanh toán theo từng đợt có bắt buộc phải xuất hóa đơn không?

  Sau khi ký nghiệm thu bàn giao công trình và 2 bên tiến hành quyết toán. 2 bên phải ký Biên bản nghiệm thu quyết toán, biên bản này để tính ra tổng giá trị còn phải xuất hóa đơn( âm hoặc dương) = Giá trị quyết toán -Giá trị đã xuất hóa đơn theo nghiệm thu giai đoạn. Và biên bản nghiệm thu Quyết...
 3. D

  HOẠCH TOÁN CTY MẸ VÀ CHI NHÁNH HOẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

  1/Hạch toán bình thường doanh thu, giá vốn. Cuối kỳ lên BCTC tiến hành loại trừ nội bộ công nợ, doanh thu, giá vốn, lãi lỗ. Theo dõi vốn lưu động, cố định hạch toán qua 136/336 +Với Cty mẹ xuất hóa đơn cho chi nhánh: -Công ty Mẹ hạch toán Nợ 131/ Có 511, 3331, công ty con hạch toán: Nợ TK : chi...
Top