Kết quả tìm kiếm

  1. B

    Biên bản đối chiếu Công nợ tiếng Anh

    xin chào mọi người trên diễn đàn dân kế toán! mình rất cần biên bản đối chiếu công nợ tiếng Anh để xác nhận với khách hàng nước ngoài, vậy rất mong nhận được sự chia sẽ của các bạn. cám ơn.
Top