Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Tặng phần mềm kế toán,bán hàng

    Bạn có viết được 1 phần mềm quản lý kỹ thuật cho 1 hệ thống thiết bị trên access không ? . Mình đang quản lý và check list ngày bằng exel nên thủ công và hạn chế phần báo cáo . Kinh phí mình có hạn nên không oder được các đơn vị code cung cấp phần mềm. hoặc có ai bạn giới thiệu cho mình
  2. S

    Tuyển người sửa chương trình trên access (cần gấp)

    Chào các bạn Mình cần 1 chương trình theo dõi thiết bị , vận hành kiểm tra bảo dưỡng và báo cáo hàng ngày . Có thể tra cứu, có đổ báo cao tổng hợp. Có login . phân quyền Các bạn có sản phẩm đã thương mại hóa chỉnh sửa được giúp tôi. chi phí tôi không nhiều nhưng muốn thay đổi vì đang làm bằng...
Top