Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Các lệnh cơ bản VBA

    Chào mọi người. Cho mình xin 1 vài đoạn code cơ bản của Vb với(access của mình ko có cái button wizard).mình đang thiết kế nút nhấn button cần mấy lệnh cơ bản như (tạo 1 new record. Save record, delete record, next record, find record...) thank mọi người nhiều.
Top