Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Phiếu xuất nhập tồn kho đơn giá:

    Cơ sự: Mình cần lập cái file quản lý ít hàng rôi kho Phần Bảng: + Vattu: Vattu(key) dvt + Bảng nhậpVT: Vattu,dvt,SLnhap, DGnhap, TTnhap +Bang xuatVT: Vattu, dvt, Slxuat, DGxuat, TTxuat Query: Tonkho: Vattu,dvt, Tonkho(sum(Slnhap)-sum(Xluxat)),DGnhap Form: Phiếu xuất: mình dùng form - subform...
Top