Kết quả tìm kiếm

  1. D

    lọc báo cáo theo điều kiện trên form

    Mình tự học access nên ko có giáo viên để hỏi, mong mọi người giúp lỗi lọc dữ liệu ra báo cáo. Mình cũng tìm thông tin trên mạng nhập điều kiện lọc [form]![fr1]!cb1.... vào nhưng không hiểu sao khi view báo cáo thì có thông báo yêu cầu nhập tham số, mình cũng kiểm tra lại tên form, field nhưng...
Top