Kết quả tìm kiếm

  1. V

    File Access không chạy được VBA

    em cũng bị lỗi khi coppy Chương trình access sang máy tính khác thì chương trình không chạy được code VBA. Mong anh chị chỉ giúp Vấn đề thứ 2 là khi e viết code VBA thì chương trình không tự chạy. Khi e mở Form điền các điều kiện vào textbox xong e phải chuyển form sang chế độ Design View roi...
Top