Kết quả tìm kiếm

  1. N

    nút lệnh Lưu bị lỗi sau khi chỉnh sửa

    Chào anh chị ạ. Em tự học access nên có phần này không biết xử lý sao chó đúng nhờ anh chị giúp ạ. Tình hình là em tạo 1 form có các phím chức năng: Thêm, Xoá, Chình sửa, Bỏ qua, Lưu, Đóng. Nhưng khi em click vô chỉnh sửa và không chỉnh sửa gì. Khi click Lưu thì thông báo lỗi trùng mã a. Nhờ anh...
Top