Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Đơn vị tính và tên hàng hóa trên hóa đơn?

    Chào mọi người, Em là kế toán mới ra trường. Em có vấn đề này mong mọi người chỉ dạy ạ. Công ty em chuyên về ngành dược. Em có 2 vấn đề cần hỏi: 1. Về đơn vị tính: Công ty em khi nhận hóa đơn đầu vào thì họ xuất đơn vị tính là hộp nhưng do công ty em cũng bán lẻ nên khi khách hàng yêu cầu...
Top