Kết quả tìm kiếm

 1. chudinhxinh

  Chi phí hỗ trợ tiền ăn Ca, suất ăn công nghiệp

  Chi phí hỗ trợ tiền ăn Ca, suất ăn công nghiệp *Bộ hồ sơ kiểm toán: - Hóa đơn Cơm - Chứng từ thanh toán + Ủy nhiệm chi + Phiếu chi tiền - Hợp đồng nguyên tắc cung cấp cơm - Quyết toán giá trị cung cấp/ Bảng kê chi tiết số suất đặt ăn hàng ngày tương ứng với bảng chấm công trong tháng...
 2. chudinhxinh

  Thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

  Thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên -> Căn cứ: - Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân + Tại khoản 2a Điều 2 quy định khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các...
 3. chudinhxinh

  Doanh nghiệp sản xuất phần mềm

  Doanh nghiệp sản xuất phần mềm Doanh nghiệp của mình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phần mềm, để được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Thông Tư 96/2015 thì phải thỏa mãn các điều kiện sau: - Căn cứ Phụ lục 1 Thông tư 09/2013/TT-BTTTT - Căn cứ điều 5 thông tư 16/2014/TT-BTTTT Quy trình sản xuất...
 4. chudinhxinh

  CÁC BƯỚC KIỂM TRA KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  MỘT SỐ LƯU Ý KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ CÁC VIỆC CẦN LÀM ----------------------------------------------- “CÁC BƯỚC KIỂM TRA KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH” 1.Đầu năm đã kết chuyển lợi nhận chưa phân phối chưa? 1. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm - Trường hợp có lãi ghi: Nợ TK 4212...
 5. chudinhxinh

  Thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên

  Thuế TNCN đối với quà tặng nhân viên -> Căn cứ: - Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân + Tại khoản 2a Điều 2 quy định khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công: Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các...
 6. chudinhxinh

  Kê khai Thuế GTGT hàng nhập khẩu

  Kê khai Thuế GTGT hàng nhập khẩu -------------------- 1. Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu: - Chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu - Chứng từ hải quan nhập khẩu (Invoice, bill of lading, packing list, invoice,…), hợp đồng. 2. Căn cứ để kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu: - Giấy nộp...
 7. chudinhxinh

  Lệ phí môn bài khi tạm ngừng doanh nghiệp

  Lệ phí môn bài khi tạm ngừng doanh nghiệp -> Căn cứ: Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài Điểm b, khoản 2, Điều 1 Nghị định 22/2020 có hiệu lực thi hành ngày 25/02/2020 và Khoản 4, Điều 1 Thông tư 65/2020/TT-BTC có hiệu lực thi...
 8. chudinhxinh

  Thắc mắc về thuế GTGT phải nộp

  THUẾ GTGT SẢN PHẨM NHO KHÔ NGUYÊN CÀNH Khâu thương mại: + Nếu người bán KK PP KTrừ: bán cho DN/HTX thì không phải kê khai tính thuế GTGT. Nếu bán cho cá nhân, tiếu dùng thì 5% Bán cho DN (siêu thị, cty kinh suất ăn công nghiệp, bán cho DN khác làm cá cảnh văn phòng phong thủy…) khác không...
 9. chudinhxinh

  MẪU BÌA SỔ SÁCH KẾ TOÁN

  MẪU BÌA SỔ SÁCH KẾ TOÁN - MẪU BÌA SỔ SÁCH A4 - MẪU BÌA SỔ SÁCH A5 -> Nguồn: CHU ĐÌNH XINH. + Link https://www.mediafire.com/file/pqdixhx0rer9ylk/2023+MAU+BIA+IN+SO+SACH+KE+TOAN+CHU+DINH+XINH.xlsx/file
 10. chudinhxinh

  Thuế TNCN đối với quà tết

  Thuế TNCN đối với quà tết Công văn số 3300/CTHPH-TTHT ngày 17/10/2022 của Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với quà tết, tiền vận chuyển đồ cá nhân ---------------------- 1-Trường hợp Công ty mua quà tết âm lịch cho NLĐ vào tháng 12 và tặng cho nhân viên vào ngày...
 11. chudinhxinh

  Hóa đơn trên 20 triệu

  Hóa đơn trên 20 triệu -> Căn cứ: - Việc thanh toán không dùng tiền mặt chỉ áp dụng trong trường hợp khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) - Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài...
 12. chudinhxinh

  Tiền thuê nhà cho người lao động

  Tiền thuê nhà cho người lao động - Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện...
 13. chudinhxinh

  Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

  Thuế TNCN cho lao động đã về hưu Phần tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN – Tại Điểm k, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/8/2013 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế Doanh nghiệp ký...
 14. chudinhxinh

  Phụ cấp ăn trưa cho người lao động

  Phụ cấp ăn trưa cho người lao động Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN? -> Căn cứ: Khoản chi tiền ăn ca dưới các hình thức trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn được miễn thuế TNCN và không bị khống chế hạn mức - Tại điểm g.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày...
 15. chudinhxinh

  Thuế TNCN đối với phần tiền lương làm thêm giờ

  Thuế TNCN đối với phần tiền lương làm thêm giờ Lương tăng ca/ làm thêm ngày nghỉ lễ, tết/được miễn tính thuế TNCN: phần chênh lệch so với mức lương bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động (điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính). Ví dụ: Ông A có...
 16. chudinhxinh

  Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN

  Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN Người thôi việc nhận trợ cấp, phụ cấp theo luật định được miễn tính thuế TNCN -> Căn cứ: - Khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu người lao động được trả các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động và/hoặc Luật BHXH thì các khoản này được...
 17. chudinhxinh

  Phụ Cấp Ăn Ca

  + Phụ Cấp Ăn Ca - Căn cứ: Điều 22, Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBHXH mức tiền ăn giữa ca, ăn trưa của người lao động được quy định là không quá 730.000 đồng người/ người/ tháng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 nhưng các chế độ được áp dụng từ 01/01/2016. + Khoản ăn ca bằng hóa đơn không...
 18. chudinhxinh

  XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS)

  + XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS) THEO 5 TRƯỜNG HỢP SAU ---------------------------------- 1- KBS chỉ làm tăng thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai thì nộp số chênh lệch tăng thêm vào ngân sách và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định. 2- KBS chỉ làm giảm thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai, nếu đã...
 19. chudinhxinh

  Công thức đánh giá chênh lệch cuối năm TK 131

  Công thức đánh giá chênh lệch cuối năm TK 131 ——— *Đối với 131: 1. Tỉ giá ghi sổ sách < tỉ giá cuối năm ngân hàng => Lãi: Nợ 131/ Có 413 = số lượng x (tỉ giá cuối năm ngân hàng - Tỉ giá ghi sổ sách ) & Nợ TK 413/ Có TK 515 ——— *Ví dụ: TK Nợ 131=100 usd tỉ giá ghi sổ = 22,270 Dư Nợ TK 131=...
 20. chudinhxinh

  Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài có chịu thuế nhà thầu

  Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài có chịu thuế nhà thầu ------------------------------- + Hỏi: 21/12/2020: Kính gửi Bộ tài chính. Kính nhờ BTC giải đáp vướng mắc liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài theo thông tư 103/2014/TT-BTC chi tiết như sau: Máy cắt của công ty chúng tôi bị hỏng...
Top