Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Phần mềm Misa 2010 và Giấy phép sử dụng ( Cho mục đích học tập)

    Ðề: Phần mềm Misa 2010 và Giấy phép sử dụng ( Cho mục đích học tập) em đang làm chuyên đề thực tập kế toán, muốn có phần mềm misa để hoàn thiện bài, do cô giáo yêu cầu phải có minh họa nghiệp vụ bằng phần mềm kế toán..anh có thê gửi cho em bản cài misa với hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng ko ạ...
Top