Kết quả tìm kiếm

 1. F

  VẼ BIỂU ĐỒ

  Chào tất cả các bạn. Mình đang muốn vẽ 1 biểu đồ phản ánh Tài sản và Nguồn vốn của Công ty qua các quý. Mình đã vẽ biểu đồ này nhưng dòng chữ quý 04/2017 và quý 01/2018 nó không nằm giữa 2 cột Tài sản và Nguồn vốn. Thêm nữa là mình không biết chỉnh khoảng cách cho 2 cột Tài sản và Nguồn vốn sát...
 2. F

  Tặng cả nhà file phân tích báo cáo tài chính bằng Excel tự động

  Anh gửi giúp em vào mail: tckt1005@gmail.com Em cám ơn anh.
 3. F

  CleverCFO tặng file phần mềm tiếng Anh dùng thử 3 version

  Cho Em xin file dùng thử : tckt1005@gmail.com Em cảm ơn.
 4. F

  Thắc mắc về kế toán công ty gia công cơ khí

  Công ty mình cũng giống bạn tuanhiephp. Bạn gửi mình tham khảo với nha. Địa chỉ mail: tckt1005@gmail.com. Cám ơn bạn nhé!
 5. F

  File Excel lập bảng lương tự động từ bảng chấm công - CleverCFO

  Anh gui mail cho Em tham khao voi nha. Dia chi mail: tckt1005@gmail.com Em cam on Anh nhieu.
 6. F

  Tặng file Excel theo dõi doanh thu - tồn kho - chi phí rất hay

  Anh cho Em xin file voi nha. Dia chi mail: tckt1005@gmail.com. Em cam on Anh.
 7. F

  Tặng file Báo cáo kế toán quản trị xu hướng - CleverCFO

  Anh gủi file và clip cho Em theo địa chỉ: tckt1005@gmail.com Thanks Anh.
 8. F

  Tặng Dashboard Performance KPI so sánh giữa kế hoạch và thực tế

  Anh gửi cho em theo email: tckt1005@gmail.com. Cảm ơn Anh.
 9. F

  Tặng Dashboard quản trị công nợ phải thu rất hay

  Anh gửi Em tham khảo với nha. Thanks Anh. Địa chỉ mail của Em: tckt1005@gmail.com
 10. F

  Tặng file Excel so sánh kế hoạch ngân sách và thực tế dùng Waffle chart rất hay

  Anh gửi Em tham khảo với nha. Địa chỉ email của Em: tckt1005@gmail.com. Em cảm ơn Anh nhiều.
 11. F

  Sử dụng Waterfall Chart để phân tích biến động lợi nhuận rất hay

  Cho Em xin file với tckt1005@gmail.com Cảm ơn Anh Sơn!
 12. F

  Tặng file Excel quản lý công nợ theo hóa đơn tự động rất hay

  File này hay quá. Cho em xin File đó nha Anh , email : tckt1005@gmail.com. Thanks Anh !
 13. F

  Tặng file Excel quản lý các tỷ số tài chính - Financial KPI

  Anh gửi qua mail cho em với tckt1005@gmail.com Thanks anh!
Top