Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Thành lập hội Chém gió :))

    Ðề: Thành lập hội Chém gió :)) tên nào chin chụt ta chém. chém gió để làm j? một khi tức ai đó chúng ta đều có ý định chơi lại, nhưng lại sợ hại ng ta có bầu,vayvaayj ăngfhăng cugra chóp đã sáng lập môn nghẹ thuật chém. nhưng vào thời điểm đó luật pháp chưa có nên có thể chém bừa bãi, còn ngày...
  2. H

    Giá vàng sẽ tăng đến bao nhiêu?

    Ðề: Giá vàng sẽ tăng đến bao nhiêu? có thể sẽ giảm giao động còn 43- 45 triệu đồng/ lượng
Top