Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Chiếc khẩu trang lạ

    Phải cẩn thận khi mua hàng nếu không muốn bị ảo giác đến mức bị hộc máu trong... tưởng tượng như chú này. Một chú ra thành phố Thấy ai cũng đều đeo Khẩu trang to tổ bố Nên chú muốn học theo Chú nghĩ đeo nhiều thế Ắt hẳn có lý do Bèn nhờ một cô gái Chỉ giùm chỗ mua cho Chú ta vào hiệu thuốc Tả...
Top