Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Khắc phục lỗi không điền được số âm trong HTKK 3.2.0 ở bảng CĐKT

    Ðề: Khắc phục lỗi không điền được số âm trong HTKK 3.2.0 ở bảng CĐKT Lỗi vẫn tiếp tục nhiều, vá chỗ này nó xì chỗ khác. Bảng cân đối không tự tính tổng được (dù cộng tay nó cân đối). Không kết xuất ra file Excel để tùy chỉnh được.... Mỗi năm mấy đại ca viết cái HTKK này được trả bao nhiêu tiền...
Top