Kết quả tìm kiếm

 1. H

  Hạch toán hàng gia công

  Ðề: Re: Ðề: HẠCH TOÁN HÀNG GIA CÔNG nvl đem xuất gia công bạn mở một file excel theo dõi hàng ngày bên gia công sễ báo cho bạn số vật liệu xuất ra sản xuất và thành phẩm nhập kho đến cuối tháng bạn yêu cầu bên nhận gia công giử cho bạn bảng tông hơp tp gia công bao gồm tổng nvl xuất ra sản...
 2. H

  Chi trả tiền thuê nhà

  Ðề: Re: Ðề: Re: Chi trả tiền thuê nhà nhưng cho mình hỏi là hóa đơn xuất vào tháng mấy nếu xuất tháng đầu của quý thì mới treo trên tk142 chứ vì đây là chi phí chờ phân bổ mà nếu xuất tháng của cuối quý sao mà treo trên tk 142/242 đc vậy
 3. H

  Mua TSCĐ nhập kho hạch toán và trích khấu hao như thế nào

  Ðề: Mua TSCĐ nhập kho hạch toán và trích khấu hao như thế nào Máy tính trên 10 triệu một cái mới đc tính là tscđ nếu nhỏ hơn 10t cho vô ccdc -nếu máy tính >10t một cái đưa vô tscđ khi nhập kho bạn hạch toán vô 211 nếu chưa sử dụng không tính khấu hao khi đưa vô sư dụng tính khấu hao nếu sử...
 4. H

  Tài sản cố định mang cho thuê.

  Ðề: Tài sản cố định mang cho thuê. CHÀO BẠN . MÌNH GỬI CHO BẠN CÁI NÀY BẠN THAM KHẢO NHEN . ĐÂY LÀ HƯỚNG DẪN CHUNG TÙY THEO TỪNG CTY RÙI ÁP DỤNG CHO PHÙ HỢP NHEN . Hướng dẫn kế toán cho thuê tài sản 1. Ghi nhận TSCĐ cho thuê hoạt động 1.1. Cho thuê hoạt động là bên cho thuê không có...
 5. H

  Xử lí nợ khó đòi ra sao trong trường hợp này?

  Ðề: Re: Ðề: Xử lí nợ khó đòi ra sao trong trường hợp này? Khi trích dự phòng bạn định khoản nợtk642/cotk139 120.000.000 Khi khách hàng trả tiền bạn định khoản -Hoàn nhập dự phòng ghi giảm chi phí nơtk139/cotk642 120.000.000 -giảm khoản phải thu khách hàng notk1121...
 6. H

  kết chuyển doanh thu

  Ðề: Re: kết chuyển doanh thu uh đúng rùi trong kỳ khi xác định số thuế TNDN tạm tính dk notk8211/cotk3334 khi đóng thuế notk3334/cotk111(112) cuối kỳ xác đinh số thuế phải nôp dk notk911/ cotk8211 ( số thuế phải nộp) notk8211/cotk3334 (số thuế nộp bổ xung )
 7. H

  Công cụ dụng cụ đồ dùng văn phòng hạch toán như thế nào

  Ðề: Công cụ dụng cụ đồ dùng văn phòng hạch toán như thế nào máy tính với máy in mua chung HD nhưng phải tính riêng ra đâu có đc gộp chung vô rồi đưa vào 211 đâu nếu máy tính giá trên 10 triệu mới đc đưa vô 211 treo trên tk242 rùi phân bổ dần vào tk 642
 8. H

  Thanh toán hàng nhập khẩu qua ngân hàng

  Ðề: Thanh toán hàng nhập khẩu qua ngân hàng Ban nợ khách hàng là tỷ giá trên tờ khai nên khi NH chuyển khoản cho bên bán thì tỷ giá ngày hôm đó không bị ảnh hưởng gì khi NH thanh toán bạn chỉ cần hạch toán ntk 331 1.000*19.000 ntk635 1.000*1000 ntk 112 1.000*20.000
 9. H

  Cách giải quyết trong trơờng hợp hàng về trước hóa đơn về sau

  Ðề: Cách giải quyết trong trơờng hợp hàng về trước hóa đơn về sau Nếu bạn hóa đơn về bạn hach toán luôn vô tháng hiện tại vây khi ban xuất vật tư cho công trình trên sổ sách bạn lấy đâu ra vật tư để xuất vào tháng đo đến cuối tháng số dư vật tư đó bị âm trên sổ sách bạn theo dõi
 10. H

  Phân bổ như thế nào?

  Ðề: Phân bổ như thế nào? ít có ts bị mất lắm bạn à chỉ có bị hư hỏng đem thanh lý bán đi hoặc laaf cho xuống làm công cụ dụng cụ thôi nếu bị mất nếu chưa tìm ra nguyên nhân NƠtk 1388 phần GTCL NOtk 214 gt khấu hao tích lũy COtk 211 NG tài sản...
 11. H

  Phân bổ như thế nào?

  Ðề: Phân bổ như thế nào? bạn treo trên tk142 cuối tháng phân bổ trên tk642
 12. H

  Nghề Kế toán: nên hay không nên?!

  Ðề: Nghề Kế toán: nên hay không nên?! hichic sau nay làm rùi sẽ bit à ? :k6233143:
 13. H

  Trả lợi nhuận từ việc góp vốn liên doanh cho đối tác

  Ðề: Trả lợi nhuận từ việc góp vốn liên doanh cho đối tác khi chia lợi nhuân bạn hạch toán NỢTK 421 40T CÓTK 3388 40T KHI TRẢ LÃI GÓP CHO KHÁCH HÀNG BẠN HẠCH TOÁN NOTK 3388 40T COTK 111/112 40T KHI ĐỐI TÁC MUỐN RÚT VỐN VÊ NOTK 411...
 14. H

  TRÍCH DỰ PHÒNG TIỀN LƯƠNG

  Ðề: TRÍCH DỰ PHÒNG TIỀN LƯƠNG Khoản trích này bạn đc tính vào chi phi năm 2010 hạch toán Nơtk 642 1.7 tỷ Có tk 352 1.7tỷ Sang năm khi thự tế phát sinh ban hạch toán Notk 352 số tiền thực tế phát sinh Cótk 334 số tiền thực tế phát sinh Nếu trường hơp không dùng hêt...
 15. H

  Vấn đề khó với CK tiền cho người bán

  Ðề: Vấn đề khó với CK tiền cho người bán công ty mình làm lúc chuyển tiền hạnh toán như bạn nhưng nhận hóa đơn mình cho vô chi phí bán hàng 641 chứ không phải là 642 cái này liên quan đến bán hàng mà
 16. H

  Nộp tiền mặt vào ngân hàng và rút tiền ra ghi vào sổ nhật ký chung nào?

  Ðề: Nộp tiền mặt vào ngân hàng và rút tiền ra ghi vào sổ nhật ký chung nào? Uh bạn chỉ nên ghi vào một nhật ký thôi
 17. H

  NHẬP NGÂN HÀNG VỚI TỶ GIÁ NÀO ĐÂY

  Ðề: NHẬP NGÂN HÀNG VỚI TỶ GIÁ NÀO ĐÂY Bạn sư lại nghiệp vụ bán bạn bán usd đổi sang tiền việt có sự chênh lệch tỷ giá mà ban nhớ nhé đối với ngoại tệ : Ghi tăng theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm đó , ghi giảm theo tỷ giá ghi sổ mình đkhoản lại nv bán nợ tk 1121 11.440.000.000...
 18. H

  NHẬP NGÂN HÀNG VỚI TỶ GIÁ NÀO ĐÂY

  Ðề: NHẬP NGÂN HÀNG VỚI TỶ GIÁ NÀO ĐÂY Chào bạn ! Mình giả sử nhen : Trong kỳ khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng tổng số tiền bạn thu từ bán hàng là a usd tỷ giá liên ngân hàng lúc bạn bán hàng là b tỷ giá liên ngân hàng lúc tiiền về công ty là c lúc bạn bán hàng hạch toán nợtk 131...
 19. H

  Thuế GTGT của các HD trên 20tr không qua chuyển khoản thì cho vào Tài khoản nào?

  Ðề: Thuế GTGT của các HD trên 20tr không qua chuyển khoản thì cho vào Tài khoản nào? minh bổ xung thêm nhen đk nợ 642/co133 số tiền thuế đó ---------- Post added at 11:44 AM ---------- Previous post was at 11:42 AM ---------- Không sao đâu bạn cty bạn là bên bán mà họ trả theo phương thức nào...
Top