Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Cách tính thuế TNCN theo Quý sao cho đúng

    Cách tính thuế TNCN theo Quý sao cho đúng Lương của 1 nhân viên như sau: - Tháng 1: Lương 5 trđ + thưởng 5 trđ = 10 trđ - Tháng 2: Lương 5 trđ - Tháng 3: Lương 5 trđ Nhờ a/c hướng dẫn cách tính thuế nào sau đây là đúng? * Cách 1: Khấu trừ theo từng tháng - Tháng 1: 1 trđ * 5% = 50K - Tháng 2...
Top